Rekordökning av oljepriset

NYHETER

USA och Asiens fyra största ekonomier - Japan, Kina, Indien och Sydkorea - uttryckte på lördagen i ett gemensamt uttalande allvarlig oro över det rekordhöga oljepriset.

Priset per fat steg på fredagen med nästan 11 dollar, den största ökningen på en enskild dag hittills, till 138,54 dollar per fat.

Oljepriset har femdubblats på lika många år och bidragande orsak till fredagens rekordökning var ett uttalande från Israels regering, där ett israeliskt angrepp på Iran beskrevs som oundvikligt.

"De här priserna saknar motstycke och är varken i konsument- eller producentländernas intresse. De innebär en tung börda - särskilt för resurssvaga utvecklingsländer" skrev länderna efter sitt möte i japanska Aomori, inför helgens G8-möte i samma stad.

I uttalandet efterlyser de fem länderna, det höga oljepriset till trots, ett avvecklande av bränslesubventioner, eftersom det skulle "öka energieffektiviteten" och driva fram alternativa energikällor. Det är i första hand fattiga länder som infört sådana subventioner för att skydda sina mest utsatta medborgare.

Stigande bränslekostnader har orsakat oroligheter på flera håll i världen, bland annat i Indien vars oljeminister inte som planerat kunde närvara vid lördagens möte, med hänvisning till "inrikespolitiska orsaker".

G8-ländernas energiministrar ska träffas på söndag.

TTs

ARTIKELN HANDLAR OM