Lars Ohly omvald efter förlust

NYHETER

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly valdes på lördagen om som partiledare.

Men strax innan fick han kongressen emot sig i synen på en av partiets hjärtefrågor.

I sitt inledningstal i fredags försvarade Ohly förslaget att ta bort kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det mer nedtonade ”normalarbetstiden skall förkortas” skulle nu bli partiets mer realistiska linje.

Men kongressen sade ett rungande nej. Efter en lång debatt fram till midnatt på fredagen, som fortsatte på lördagsmorgonen, röstade ombuden för att kravet ska vara kvar. Det blev visserligen en kompromiss där det nya förslaget behålls men med tillägget att målet är sex timmars arbetsdag.

Lars Ohly var lika glad för det.

– Det var väldigt bra, nu kan vi diskutera alla steg på vägen, sade han efter beslutet.

Politisk lyx

En värre förlust hade varit om partiledningens syn på valsamarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet inte hade gått igenom.

Partiledningen har under resans gång mjukat upp sin hållning. Skrivningar om att ministerposter inte har något egenvärde och att partiet inte ska kompromissa för att nå enighet inom oppositionen har tagits bort, men fortfarande anser partiledningen att man inte ska presentera en gemensam valplattform med de övriga oppositionspartierna före valet, bara att man vill bilda en vänsterregering.

Flera motioner till kongressen avvisade detta resonemang. ”Verkligheten är alltför dyster för att väljare ska ha råd med den här formen av politisk lyx”, heter det i en motion från Jönköping som föreslår en gemensam valplattform.

Ohly utmanad

– Vi vill ju ha förändring. Vad är viktigast för människor i dag? Jo, det är en ny regering. Och då måste vänsterpartiet vara tydligt, visa att vi menar allvar och sträcker ut handen, sade Inga Jonasson från Jönköping.

Partistyrelsens föredragande Alice Åström hävdade att en gemensam valplattform före valet skulle minska människors möjligheter att påverka.

– Vi skulle bidra till ett tvåpartisysstem som inte ökar demokratin, sade hon.

Efter en lång debatt sade kongressen med tydlig majoritet ändå ja till partistyrelsens linje.

Förutom förlusten i sextimmars-frågan fick Lars Ohly också se sig utmanad om partiledarposten. Kommunalrådet i Södertälje och en av partiets ”förnyare” Staffan Norberg valde att inte avsäga sig den nominering som en privatperson hade gjort.

– Jag tycker om Lars Ohly, han är social och trevlig men han har tyvärr kommit att symbolisera den utveckling av partiet som inneburit att väljarna har försvunnit, sade Norberg, som fick 14 av de 223 rösterna.

FAKTA

Vänsterpartiets kongressbeslut på lördagen:

Lars Ohly omvald till partiledare.

Ja till att sitta i regering.

Nej till valplattform med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Reviderat partiprogram.

All vapenexport ska förbjudas.

Ökade statliga resurser till arbetsmiljöforskning.

Anställda ska ha veto mot att vinstgivande företag flyttar verksamheten utomlands och rätt att ta över verksamheten.

Betygen ska tas bort från grund- och gymnasieskolan.

Gratis kollektivtrafik.

TT