Flink ska genomgå ny bedömning

NYHETER

Massmördaren Mattias Flink ska genomgå en ny farlighetsbedömning.

Det meddelade Örebro tingsrätt på måndagen.

Flink har tidigare begärt att få ett tidsbestämt fängelsestraff.

Mattias Flink, som avtjänar ett livstidsstraff för att ha mördat sju personer i Falun 1994, ska genomgå en ny undersökning om risken för att han återfaller i brottslighet.

Det meddelade Örebro tingsrätt klockan 11.00 på måndagen.

Ny utredning

Tingsrätten skriver i sitt beslut:

”Mot bakgrund av vad som framkommit vid den muntliga förhandlingen i ärendet och med hänsyn till utredningen i övrigt finns det enligt tingsrättens mening behov av att komplettera tingsrättens underlag för att bedöma frågan om det finns risk för att Mattias Flink återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Tingsrätten förordnar därför jämlikt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid att Rättsmedicinalverket skall inkomma med utredning med utlåtande om risken för att Mattias Flink återfaller i brottslighet.”

Utlåtandet ska vara inlämnat till tingsrätten senast den 7 juli i år.