Personnumren på väg att ta slut

Utredare föreslår nytt system där exakt födelsedatum saknas

NYHETER

Personnumren håller på att ta slut.

Regeringens utredare föreslår därför ett nytt system där personnumren inte längre talar om exakt när någon är född.

Det är inte självklart att det finns ett ledigt personnummer för den dag man är född. Den 1 januari och den 1 juli är en bristvara för många år på 50- och 60-talet, men även 70-talet börjar bli ett problem. Om fem år kommer femton födelsetider att vara helt slut, bedömer Skatteverket och Statistiska centralbyrån (SCB).

Orsaken är invandringen, eftersom en del länder anger den 1 januari och den 1 juli som födelsedatum oavsett vilken dag personen är född.

Ingen behöver byta

Nu föreslår en utredning att personnumren enbart ska innehålla uppgift om födelseår och födelsemånad. De två siffror som i dag anger födelsedag kommer i framtiden att vara två slumpvisa siffror mellan 01 och 31. Siffrorna efter bindestrecket kommer precis som i dag att ge information om kön och innehålla en kontrollsiffra.

– Vi vet att det här kommer att uppfattas som förvirrande, i alla fall i början, säger utredaren Birgitta Pettersson till TT.

– Särskilt för föräldrar som får barn efter 2010 och måste lära sig att siffrorna inte anger födelsedag som deras egna personnummer gör.

Ingen som redan har ett personnummer ska behöva byta nummer. Det nya sättet att få fram numren gäller dem som föds efter den 1 januari 2010 eller invandrar till Sverige.

Fler alternativ

Även i fortsättningen kommer det att behövas exakt födelsetid för att till exempel få handla på Systembolaget, ta körkort eller rösta. Id-kort kommer därför att visa dessa uppgifter, liksom adressregistret Spar och Skatteverkets folkbokföringsdatabas.

Utredaren har övervägt många alternativ, till exempel att lägga till en siffra eller bokstav eller helt slopa kopplingen till födelsetid. Det skulle dock bli mycket dyrare och innebära större förändringar av IT-systemen. Utredarens förslag bedöms kosta mellan någon miljon upp till 50 miljoner kronor för verksamheter som behöver uppgifter om när en person är född.

Birgitta Pettersson lämnar över förslaget till finansminister Anders Borg på måndagen. Om hennes förslag genomförs bedöms numren räcka i varje fall i 100 år.

FAKTA

Brist på personnummer

I dag finns 999 födelsenummer för varje födelsetid – hälften för män, hälften för kvinnor. Runt 300–400 av dem används för nyföddas folkbokföring. Övriga används när invandrare ska folkbokföras.

Redan nu är personnumren för män slut för:

1 juli 1952

1 juli 1953

1 juli 1954

1 juli 1955

1 juli 1956

1 juli 1957

1 januari 1960

1 januari 1965

Om fem år bedöms femton födelsetider vara slut.

För att få ett personnummer på de kritiska datumen måste personen i fråga kunna bevisa att han eller hon verkligen är född just den dagen.

Om personnumren är slut kan folkbokföringen återanvända nummer, till exempel från någon som tillfälligt bott i Sverige och flyttat. Det görs ytterst ogärna eftersom förväxlingar kan ske. Det är också viktigt för forskningen att personnummer är unika.