Vattenmassorna forsar in i staden

Foto: reuters
En tredjedel av staden Beichuan täcks nu av vatten från skalvsjön som bildades efter jordbävningen. 250 000 invånare har evakuerats.
NYHETER

Vatten forsar nu ur skalvsjön Tangjiashan i Kina med enorm fart.

Utflödet är 60 gånger snabbare än inflödet.

En tredjedel av staden Beichuan har dränkts av vattenmassorna och en miljon människor hotas om sjön brister.

Foto: reuters
Stora vattenmassor forsar ut ur sjön, vars vattenyta sjönk med åtta meter på tre timmar på tisdagen.

Vattennivån i Tangjiashan sjönk med åtta meter på tre timmar under tisdagsförmiddagen, rapporterar nyhetsbyrån Nya Kina. Vattnet strömmar in i Beichuan och täcker nu en tredjedel av staden, som ödelades vid jordskalvet den 12 maj.

Brunt vatten, träd och fordon forsade in i staden och sköljde i väg kroppar och överblivna ägodelar. Även om Beichuan stängdes av efter skalvet fanns vissa invånare kvar på tisdagen.

– Det började svämma över i morse. Nu kan vi aldrig återvända. Detta krossar mitt hjärta, sade 37-åriga Zhu Yunhui som förlorade flera anhöriga i skalvet.

”Enligt beräkningarna”

Helikoptrar evakuerade kvarvarande soldater och experter från skalvsjöns topp, eftersom den inte längre anses säker. Berg runt sjön har börjat vittra.

Enligt Nya Kina beror det hastigt ökade utflödet på två kraftiga sprängningar i måndags kväll med syfte att skapa fler avrinningskanaler.

– Flödet nedströms har ökat dramatiskt, men dammen har inte kollapsat. Hittills sker allt enligt beräkningarna. Så som det förlöper räknar vi inte med att behöva evakuera fler människor, sade Zhou Hua, talesman för räddningsoperationen.

Mer än 250 000 människor har redan evakuerats, och myndigheter har varnat för att drygt en miljon människor är hotade om sjön skulle brista.

Vattnet kommer att nå den tätbefolkade staden Mianyang, som huserar tiotusentals flyktingar efter jordbävningen.

Helikopter hittad

Sjön Tangjiashan har varit en av Kinas svåraste utmaningar efter det mest akuta räddningsarbetet efter jordskalvet, som dödade över 69 000 personer. Omkring 35 skalvsjöar bildades i jordbävningens spår.

På tisdagen påträffades den militärhelikopter som kraschade i provinsen Sichuan för elva dagar sedan, rapporterar AFP. I vraket hittades 19 kroppar, den fem man stora besättningen och de 14 personer som just hade evakuerats efter skalvet. Helikoptern hittades på 2 800 meters höjd. Sökandet har försvårats av dimma och dåligt väder.

TT-Reuters