Slutet nära för USA:s fångläger

HD:s beslut: De 270 fångarna på Guantanamo har rätt till civil rättegång

NYHETER

Guantanamo är en av detta århundrades största rättsskandaler.

Nu får den sin upplösning.

Foto: Foto: AP
sex års väntan Många av fångarna på Guantanamo har inte ens fått veta vad de anklagas för. Nu får de en chans att försvara sig i rätten.

Högsta domstolens beslut innebär att de 270 fångarna som hålls på Guantanamo har rätt till en civil rättegång i USA. Precis som vilken amerikan som helst.

Det gäller även Khaled Sheik Muhammed, mannen som USA pekar ut som hjärnan bakom 11 september.

Många har suttit i lägret på Kuba i över sex år. Utan rättegång. Utan att få veta vad de anklagas för. Isolerade i en liten cell 23 timmar per dygn. En cell där ljuset aldrig släcks.

En del har utsatts för tortyr.

Glasklart beslut

Merparten är antingen oskyldiga eller långt ner i terrorhierarkin.

Vilket bekräftas av att flera hundra släppts.

HD:s beslut är glasklart. Inte ens ”terrorister” kan hållas inlåsta på obestämd tid utan rättegång. Halvhemlig militärtribunal räcker inte.

Knock för Bush

Domstolen slår fast att grundlagen är skriven för att stå pall även i den mest extrema av situationer.

Beslutet är mer än bara ett bakslag för president Bush. Det är en knock.

Det är tredje gången HD ger Bush en snyting och den här gången lär han inte resa

sig.

Även om Bush försöker förhala kommer snart en annan president som blir tvungen att följa utslaget.

Domen kan vara första steget mot att lägret stängs.