Skulle lämna organ till transplantation

Den 45-årige mannen började andas – kan i dag gå och tala

NYHETER

I 90 minuter försökte läkarna väcka mannen – som sedan förklarades död.

Därefter påbörjades förberedelserna inför en omedelbar organtransplantation.

Då började han att andas.

Den 45-årige mannen, som kommer från Frankrike, överlevde hjärtattacken – på egen hand. I dag har han återhämtat sig så pass att han både kan promenera och tala.

Men han har ännu inte fått veta att en organdonation var det verkliga hotet mot hans liv.

Faktum är att det enda som gjorde att han överlevde är det faktum att kirurgerna inte fanns omedelbart tillgängliga.

13 000 väntar på nya organ

I väntan på operationen började hans hjärta slå igen. Pupillerna rörde sig och ögonen visade tecken på smärta.

Fallet med den 45-årige mannen, som vårdades på ett sjukhus i Paris, har gjort att debatten om organdonation fått ny fart i landet.

Hela 13 000 personer väntar på nya organ och i fjol dog 231 personer på grund av brist på organ.

Krav på ny definition av död

Därför antog man så sent som förra året en lag som tillåter avlägsnande av organ då hjärtat har stannat och inte reagerar på långvariga återupplivningsförsök.

Men nu höjs röster som menar att man åter borde ompröva den medicinska definitionen av "död".

Fallet med 45-åringen har nu hänvisats till sjukhusets etiska kommitté för transplantioner, skriver The Independent. Denna har konstaterat att kriterierna som sattes upp blev ett misslyckande.

FAKTA

Transplantationer i Sverige

* Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.

* 613 personer väntade på ett organ den 1 januari 2008

* Ungefär åtta av tio svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död. Bara drygt hälften av dem som tillfrågas, har på något sätt gjort sin vilja känd.

* Tre sätt att göra din vilja känd:

- Anmälan till donationsregistret, www.donationsradet.se

- Informera närstående

- Fylla i ett donationskort (finns bl a på Apotek) och förvara i t ex plånbok

* Av de cirka 100 000 personer som avlider varje år så blir bara mellan 200 och 300 aktuella för organdonation. För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling.

* Lagen utgår från att en avliden var positiv till donation om inget annat är sagt.

* Om viljan hos den avlidne inte är känd, har närstående rätt att säga nej och därmed förhindra en donation.

* De organ man idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm.

* Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar, men också hud och benvävnad.

* Det finns ingen åldersgräns för att donera organ eller vävnader.

Källa: Donationsrådet