Otursdagen är här

Därför är fredagen den 13:e en otursdag

NYHETER

Går allt på tok för dig i dag?

Om man tror på skrock kan förklaringen vara att det är fredagen den 13:e idag.

En otursdag som har sitt ursprung i bibeln och gammal folktro.

Foto: Illustration: PAUL WALLANDER.

Jesus och hans tolv lärjungar. Totalt var de tretton till antalet och en möjlig förklaring till teorin att just talet tretton är otursbringande. Lärjungen Judas svek nämligen Jesus.

– Jesus dog på en fredag och de var tretton vid Jesu sista måltid. Där finns det en laddning, när man kombinerar dessa två saker betyder det extra otur. Det är den vanligaste förklaringen till teorin om fredagen den trettonde. Tro´t den som vill, det är svårt att belägga, säger Jonas Engman, universitetslektor i etnologi vid Stockholms universitet.

Själv tror Jonas Engman dock att det finns bättre förklaringar till varför vi behöver skrock som fredagen den trettonde. Det handlar snarare om en önskan att kunna förklara svårbegripliga händelser i våra liv.

– Det handlar mycket om att vi hanterar stora saker som lycka och olycka i våra liv. Vi känner ett behov av att förklara och hitta orsaker till saker och ting som sker. Varför inträffar obehagliga saker? Vad är meningen med ondskan, sådant som är svårt att förklara rent vetenskapligt.

Bodde på rum 13

Samtidigt går det inte att förklara alla olyckor som sker med att det var fredagen den trettonde idag.

– I Sverige är det otur och olycka om en blomkruka ramlar ner. Men det är hanterbara olyckor i samhället. Om en hel familj utraderas eller en jordbävning inträffar, går det inte att förklara det med att det var fredagen den trettonde. Det finns en gräns då förklaringen börjar känns fjuttig, säger Jonas Engman.

Själv tror Jonas Engman inte på skrock som fredagen den trettonde.

– Nej, men vi får se idag. I dag är det ju fredagan den trettonde och jag bodde på rum tretton på ett vandrarhem med min familj. Än har jag inte märkt av någon otur men jag tänker på det. Jag tror absolut inte på det men likväl finns det en viss tvekan, en ambivalens.

Olycksstatistik

Enligt Räddningsverket är fredagen den 13:e inte alls någon otursdag. Statistiken visar nämligen att varken sjukhus eller räddningstjänst får mer att göra då.

Under 2006 inföll två fredagar den 13:e i månaden. Det var den 13 januari och den 13 oktober. Dessa fredagar lades 468 respektive 479 personer in för vård efter skador, enligt Socialstyrelsens register. Det var något under medelvärdet för året, rapporterar Räddningsverket.

Räddningsverkets register visar inte heller att just fredagen den 13:e skulle vara mer olycksfrekventa än andra fredagar. Deras slutsats blir därför: Du behöver absolut inte vara mer rädd att det ska hända dig en allvarligare olycka på fredagen den 13:e än vilken annan fredag som helst…

FAKTA

Om fredagen den 13:e:

Talet tretton har ända sedan babyloniernas tid räknats som ett magiskt och olycksbringande tal.

Talet tretton anses också ge otur eftersom antalet personer vid Jesus sista måltid var 13. Efter måltiden blev han förrådd av lärjungen Judas och så småningom korsfäst.

Än idag betyder talet tretton otur för många av oss. Sedan gammalt brukar inte hotell ha rum eller våning tretton.

När talet tretton kombineras med en fredag blir det dubbel oturlighet. Fredagar anses nämligen inom kristendomen betyda otur på grund av långfredagen.