Experten: Alla håller andan nu

En nödvändig förändring om EU ska bli en stark global aktör

NYHETER

I går när irländarna folkomröstade om EU:s framtida grundlag är Carl Fredrik Bergström, docent i europarätt nervös.

– Alla håller andan nu. Själv hoppas jag på att det blir ett ja, säger han.

Blir det som han vill tror han att EU:s roll kommer att bli tydligare för vanligt folk.

Carl Fredrik Bergström.

En ny grundlag för EU eller EU:s spelregler i framtiden. Så skulle Carl Fredrik Bergström, docent i europarätt, beskriva Lissabonfördragets innebörd i korthet.

– Ja, så kan man uttrycka det enkelt. Men själva syftet med fördraget är att EU ska få lättare att lagstifta utan att enskilda stater ska kunna sätta stopp för en utveckling som en överväldigande majoritet vill ha. Det är en nödvändig förändring om EU ska bli en stark global aktör, säger han.

Skulle irländarna rösta nej menar han att det skulle försena EU:s utveckling.

– Även om det på ett visst sätt är en demokratisk triumf att ett litet land med tre miljoner röstare kan få igenom sin vilja i EU så är det samtidigt en överväldigande majoritet som inte får det, säger han

I Sverige hade det kunnat bli aktuellt med en omröstning om politikerna hade tyckt att svensk grundlag skulle bli tvungen att skrivas om. Men det har vare sig den nuvarande eller den föregående regeringen ansett vara nödvändigt.

Hur kommer svenskar att påverkas om fördraget godkänns?

– Många av de brott som svenskar kommer att begå i framtiden kommer att vara mot lagar som EU lagstiftat istället för Sveriges riksdag. Det är väl det tydligaste skillnaden.

Får vi mindre att säga till om?

– Det kommer även att innebära att Sverige som enskild stat ensamt får svårare att stoppa förslag. Men samtidigt behöver EU vara starkt om till exempel en effektiv miljöpolitik ska kunna föras. Då räcker det inte med att Sveriges riksdag lagstiftar om saker som enbart gäller svenskar.

FAKTA

Lissabonfördraget i korthet

Svårare för stater att ensamma stoppa lagstiftning

Europaparlamentet blir starkare

EU får bättre förutsättningar för att bli en stark aktör globalt

EU får egen utrikesminister - men alla länder behåller utrikespolitiskt veto

ARTIKELN HANDLAR OM