Ringhals missade fel i flera år

”Det brister i vår kvalitetsgranskning”

NYHETER

Ett kylsystem krånglar på reaktorn Ringhals 2 i Varberg. Felet upptäcktes vid den årliga översynen av reaktorn. Men det som bekymrar Ringhalsledningen mest är att felet förmodligen är flera år gammalt och att man missat det gång på gång.

Felet har rapporterats till Statens kärnkraftsinspektion (SKI).

Foto: Rolf Andersson
Ringhals kärnkraftverk.

– Ja, det vi tycker är mest bekymmersamt är inte felfunktionen i sig utan att det brister i vår kvalitetsgranskning. Det ser vi givetvis jätteallvarligt på, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals.

– Detta är ett fel som vi på något sätt missat. Det primära är att se till så det inte upprepas. Revisionerna är ju till för att kolla så att allting funkar som det ska. Vi får givetvis inte missa fel.

Det är två av tre pumpar i ett stödkylsystem som inte ger det flöde som det ska. Felet upptäcktes i samband med att reaktorn skulle återstartas i slutet av maj efter att ha stått stilla för översyn sedan 2 maj.

Reducerad effekt

Ringhals hade planerat en återstart den 12 juni men så blev det inte. Nu har man satt den 18 juni som nytt datum och diskuterar med SKI om eventuell nystart med reducerad effekt. Ringhals hade planerat att gå ut med ett pressmeddelande i samband med förmodad återstart men det kom dagen efter.

Varför har ni dröjt med informationen?

– Det har vi inte. Så fort vi visste om det lade vi ut det på vår hemsida. SKI informerades tidigare. Egentligen har det ju inte hänt något. Vi stod stilla när det upptäcktes, säger Larsen.

Ringhals har fyra reaktorer, varav tre är tryckvattenreaktorer, alltså av samma sort som tvåan som krånglar.

– Vi kollade omedelbart men problemen finns enbart på Ringhals 2.

Ingen fara

Enligt Larsen är det ingen direkt fara för reaktorsäkerheten.

– Vi har många underliggande säkerhetssystem. Detta handlar om ett hjälpkylsystem. Pumparna levererar ju men har nedsatt kapacitet med några procent.

Reaktorn kommer att stå still i minst sju veckor vilket ger ett intäktsbortfall på 100 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för att ställa i ordning allt igen.

På SKI är man inte riktigt nöjd med den informations man hittills fått.

– Vi vill veta mera innan vi tillåter återstart. Vi vill ha en rejäl analys, vi vill veta hur länge felet kan ha varit där, och hur det har uppstått, säger pressekreterare Anders Bredfell.

På måndag ska Ringhals lämna sin analys till SKI.

FAKTA

Etta på sjugradig riskskala

Ringhals värderar felet på reaktor 2 som en ”avvikelse från normaldrift med låg eller ingen säkerhetsbetydelse”.

Det är en etta på en skala 1 till 7, där sju är allvarligast. Det kan till exempel röra sig om en härdsmälta.

Skalan tillämpas inom kärnkraftsindustrin för att ge allmänheten en någorlunda begriplig förklaring till vad olika incidenter betyder för säkerheten.

Skalan kallas Ines, vilket står för International Nuclear Event Scale.

Källa: Ringhals (TT)

ARTIKELN HANDLAR OM