Åsknedslag stoppade Forsmarkreaktor

NYHETER

Forsmark 2 stoppades på fredagseftermiddagen efter ett blixtnedslag.

Ett stort antal pumpar hade då skadats.

Enligt driftsledningen skedde avstängningen under fullt kontrollerade former.

– Vi fattade helt enkelt ett beslut och rektorn stoppades strax efter klockan 16, berättar kraftgruppens ekonomichef Kenneth Block för TT och tillägger att han inte vet inte hur det har påverkat elförsörjningen i stamnäten.

Claes-Inge Andersson, kommunikationschef vid Forsmark berättar att åskan slog ner i elnätet några mil ifrån Forsmark.

Vilka har påverkats?

– Ja, ingen har ju blivit utan el. Men en rad rutinmässiga kontroller måste genomföras. Jag kan inte uttala mig om exakt när vi kan starta, men det dröjer nog fram till söndag.

Vad får det för konsekvenser?

– Ja, vi producerar ju ingen el under den här tiden. Men det viktiga är att säkerheten bibehålls.

Även Com Hem hade under fredagen stora problem orsakade av åsknedslag.

– Vi bedömer att det var ett blixtnedslag som orsakade elfelet eftersom det var åskväder i området. Avbrottet var sekundsnabbt och vi tror inte att det drabbat så många, sade Malin Werner, kommunikationsdirektör vid Svenska Kraftnät.