Anställda soldater ska försvara Sverige

NYHETER

Kontraktsanställda och fast anställda soldater ska försvara Sverige – inte de värnpliktiga.

Det meddelade försvarsberedningen som presenterade sin rapport i dag.

Svenska soldater kommer att verka som anställda i framtiden.

Med andra ord: Vi är på väg mot ett yrkesförsvar.

Det är det förslag som försvarsberedningen presenterade i dag.

– När man väl har skrivit på, så har man tjänstgöringsskyldighet nationellt och internationellt, så att vi vet vad vi har, säger moderaten Karin Enström som är ordförande i beredningen till Ekot.

Ineffektivt i dag

Hon menar att dagens system är ineffektivt:

– I dag utbildar vi en massa värnpliktiga och sedan hoppas vi genom annonsering kunna få in dem när vi behöver förband till de internationella insatserna, säger hon.

Av framtidens soldater ska en del ska vara kontraktsanställda med civilt arbete – men förberedda att rycka in med ett visst varsel för insatser i Sverige och utomlands. En annan grupp ska vara fast anställda i fyra till sex år – redo att sättas in direkt.

Specialiserat hemvärn

Skyddet av Sverige ska kompletteras med ett mer specialiserat hemvärn kallade nationella skyddsstyrkor.

Samtidigt ska ambitionerna och kostnaderna dras ner på flera områden. De hundra Jas Gripenplan som hittills varit tänkta att skydda Sverige bör bli färre, liksom antalet tunga stridsvagnar och fordon. Försvarsmateriel ska oftare köpas från andra länder och samarbetet med de nordiska länderna öka.

Tolgfors nöjd

Försvarsminister Sten Tolgfors tycker att stora delar av förslagen är bra.

– Det är den försvarspolitik som regeringen bedriver som Juholt och beredningen nu bekräftar. Där det handlar om så få garnisoner som möjligt, köpa materiel från hyllan, säger han till Ekot.