Staten får läsa dina sms med nya lagen

NYHETER

Staten vill avlyssna dina telefonsamtal, mejl och sms.

En ny lag kan göra det möjligt.

– Det är ett gigantiskt ingrepp i de mänskliga rättigheterna. Vår privata kommunikation kan bli läst och registrerad, säger kritikern Pär Ström.

Per Ström.

På onsdag kan signalspaningslagen röstas igenom i riksdagen. En hårt kritiserad lag som oppositionen sagt nej till. En lag som splittrar moderaterna. Men en lag som ja-anhängarna inte pratar högt om.

– Det här är inget man vinner val på, säger en riksdagsledamot som vill vara anonym.

Menar att vi är hotade

Trots det lär förslaget röstas igenom. Då får Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att analysera internetsurfandet och avlyssna telefonsamtal, mejl, sms och fax som passerar Sveriges gränser.

– All trafik som passerar Sveriges gränser ska gå i kopia till FRA. Vad de sen gör med detta är topphemligt, säger Pär Ström, integrationsombudsman på tankesmedjan Den nya välfärden.

Men enligt regeringen behövs denna lag.

– Vi vill få information om yttre hot mot Sverige och svenska intressen, säger Karin Enström (m), ledamot i försvarsutskottet som godkänt lagförslaget.

Vilka är de yttre hoten?

– Vi ser inget direkt militärt hot mot Sverige. Men det finns många andra hot som till exempel terrorism. Det är regeringens ansvar och skyldighet att skydda medborgarna, säger Enström.

Hon poängterar också att verksamheten nu blir reglerad i och med lagen.

Får FRA söka/avlyssna en privatperson?

– Nej, om det inte finns mycket starka skäl.

Men kritikerna tycker att terroristhetsen har gått över styr.

– Man tror att detta är ett medel för att bekämpa terroristbrott. Men det finns inga bevis, säger Stefan Carlén, ordförande i Ordfront.

Rent tekniskt kommer FRA att ange sökbegrepp och sökord för att komma åt de ”yttre hoten”. Vilka sökord det blir går inte att få svar på. FRA, som ska utöva avlyssningen, vill överhuvudtaget inte svara på några frågor innan beslut har fattats.

”Vilka är hoten?”

Kritikerna menar att ansvariga mörkar och håller på information.

– Vilka är de yttre hoten? Är det industrispionage? Det här är dåligt förberett och dåligt redovisat för svenska folket, säger Joakim von Braun, säkerhetsrådgivare och expert på underrättelsefrågor på internet.

Han menar att det är helt förkastligt att spana på en massa oskyldiga svenskar, och inte särskilt effektivt.

– Det är skitdyrt och oerhört personalkrävande, säger han.

Kritikernas argument

Inskränkning av den personliga integriteten

Du är alltid övervakad när du kommunicerar via mejl, fax, telefon, sms eller besöker internetsajter.

Missbruk

Historiskt sett har övervakning missbrukats. Säpo har under åren samarbetat över gränserna och även läckt ut känslig information. Kan man lita på FRA?

Osäkerhet

Bland många organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter finns en oro att nu kontakta Sverige. Nu övervakas ju allt som skickas till och från Sverige.

Hotar källskyddet

Den nya lagen hotar det grundlagsbefästa källskyddet och utgör ett hot mot pressfriheten. All grävande journalistik blir lidande. Källor blir rädda för att information blir läst.

Fakta: FRA

FRA, Försvarets radioanstalt, är en civil myndighet som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Huvuduppgiften är signalunderrättelsearbete på uppdrag av regering och myndigheter.

FRA leds av en generaldirektör. Förnärvarande heter han Ingvar Åkesson.

Runt 650 personer jobbar på FRA.

Huvudkontoret ligger på Lovön utanför Stockholm.

ARTIKELN HANDLAR OM