”Hör inte hemma i en demokrati”

Massiv kritik mot nya övervakningslagen - i dag debatteras frågan i riksdagen

NYHETER

Säpo har sagt nej.

Google tänker fly landet och bloggarna manar till uppror.

I morgon kan riksdagen fatta ett av sina mest impopulära beslut på länge.

I dag börjar debatten - följ den direkt på aftonbladet.se.

Den senaste tiden har Sverige fått ett nytt ord: "Bloggbävning".

Tusentals bloggare har gett sig in i debatten om en ny signalspaningslag. De allra flesta är emot. Fler än 350 000 personer hade i går varit inne på det nystartade nätverket ”Stoppa FRA-lagen”. De flesta med ett och samma krav: Att riksdagen ska säga nej till lagen som vill ge staten rätt att övervaka de mejl, fax och den telefontrafik som passerar Sveriges gränser.

Bloggvärlden har ett starkt stöd.

Här är några av alla de andra som på olika sätt, av olika skäl, kritiserat förslaget till ny lag:

Säpo

Uttryckte i sitt remissvar från 2005 stark oro för vad förslaget kan innebära för den personliga integriteten.

Post- och Telestyrelsen, PTS

Ifrågasätter att övervakningen bara ska gälla trafik som passerar Sveriges gränser. I sitt remissvar från 2005 skriver man: ”Det är snarare slumpen som avgör om en kommunikation, även om den sker mellan subjekt som båda är belägna inom Sveriges gränser, träder över nationens gränser.”

Advokatsamfundet

Ordförande Anne Ramberg tillhör en av förslagets starkaste kritiker. Bland annat är hon oroad över att det inte längre bara är ”militära hot” utan rätt och slätt ”yttre hot” som nu ska bli mål för övervakning:

– När man vidgar mandatet från yttre militära hot till yttre hot, öppnar det i princip för vilken typ av avlyssning som helst, säger Ramberg till tidningen Dagens Industri.

TeliaSonera

Bolaget varnar för vad förslaget skulle kunna innebära för kundernas förtroende. I remissvaret skriver man:

”Om förslaget genomförs finns det en uppenbar risk för att TeliaSoneras kunder såväl i Sverige som i andra länder ser stora problem med att svensk underrättelseverksamhet kommer att kunna ta del av deras trafik, såväl sant nationell trafik som sant gränsöverskridande sådan.”

Vidare skriver man:

”TeliaSonera finner det märkligt att ett förslag som så direkt begränsar svensk konkurrenskraft läggs utan analys av de näringspolitiska konsekvenserna.”

Google

– Förslaget är sprunget ur en tradition inledd av Saudiarabien och Kina och hör helt enkelt inte hemma i en västerländsk demokrati. Vi på Google tycker att förslaget är dåligt och det har vi meddelat bland annat det svenska justitiedepartementet, sa Peter Fleischer, Googles högste ansvarige för integritetsfrågor till tidningen Internet World förra året.

– Vi har gjort det klart att vi aldrig kommer att placera några servrar innanför Sveriges gränser om förslaget går igenom

Rikspolisstyrelsen

I remissvaret från 2005 oroas man över att förslaget hamnar på tvärs mot polisens uppgifter och skriver:

”Förslagen är ägnade att skapa synnerligen oklara gränser mellan å ena sidan den militära underrättelsetjänsten och, å den andra sidan, den polisiära underrättelseverksamheten. ”

Ledarskribenterna

”Man behöver inte vara paranoid och inte ha särskilt livlig fantasi för att se hur denna statliga informationsmakt kan missbrukas. Källskydd, brevhemlighet och andra självklarheter försvinner med en knapptryckning,” skrev Niklas Ekdal på DN:s ledarsida häromdagen.

Aftonbladets Eva Franchell vände sig i går direkt till Sveriges riksdagsledamöter:

”Ni har fått väljarnas förtroende, så vad är det som hindrar er från att rösta enligt er övertygelse? Omtanken om den egna karriären? Låt er inte dras med av den allmänna panikmoralen efter den 11 september. Det är den svenska riksdagen som har att värna vår frihet.”

I dag kommer fler argument att lyftas när frågan debatteras i riksdagen. I morgon fattas det slutgiltiga beslutet. Följ hur det går direkt på aftonbladet.se

"Det står också rent ut i propositionen att ’begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet’. Den här lagen tillåter massiv, preventiv avlyssning av människor som inte är misstänkta för något brott."

Fakta: FRA

FRA, Försvarets radioanstalt, är en civil myndighet som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Huvuduppgiften är signalunderrättelsearbete på uppdrag av regering och myndigheter.

FRA leds av en generaldirektör. Förnärvarande heter han Ingvar Åkesson.

Runt 650 personer jobbar på FRA.

Huvudkontoret ligger på Lovön utanför Stockholm.