Med tilläggen säger fp ja

NYHETER

Folkpartiets riksdagsledamöter kommer att rösta ja till FRA-propositionen med de tilläggsförslag som lagts fram av försvarsminister Sten Tolgfors, enligt partiets gruppledare i riksdagen Johan Pehrson.

I debatten i partigruppen var det avgörande att man fått igenom kravet på att det skapas en ny nämnd som ska fungera som prövningsinstans i fall där signalspaningen riktas mot personer i Sverige.

– Vi får en ny myndighet som är utformad som en domstolsliknande nämnd, som inrättas för att pröva tillståndsgivningen. Det fanns i betänkandet. Men nu är det ett tillkännagivande. Regeringen måste nu återkomma med detta, säger Pehrson till TT.

– Det tycker vi är väldigt viktigt. Det var ju tidigare en avdelning i FRA som prövade detta, tillägger han.

Nämnden har i den interna fp-debatten kallats ”en underrättelsedomstol”, men exakt hur den kommer att se ut mer exakt återstår att se.

– Det får förslag från regeringen visa. Det får de återkomma med, säger Pehrson.

TT