Svenska folkets ohälsa kartlagd

Där röker, snusar och dricker vi mest

NYHETER

I Västernorrland är det vanligare med stor mage.

I Stockholm dricker man mer alkohol än på många andra håll och i Södermanland röker kvinnorna mest i landet.

Det visar siffror från Statens folkhälsoinstitut.

Övervikt i Västernorrland Flest män med övervikt finns enligt Folkhälsoinstitutet i Västernorrland.

Folkhälsoenkäten 2007 uppvisar på stora regionala skillnader som kanske i förlängningen kan ge svaret på varför ohälsan är större på vissa håll än andra.

– Vi vet ju att hur vi lever har stor betydelse för vår hälsa. Det är en viktig bit för regioner och landsting att jobba med så vi får en bra folkhälsa. Folkhälsoenkäten är inte en förklaring, utan en beskrivning av hur ser det ut såväl nationellt som regionallt, säger Cecilia Wadman som jobbar med den nationella folkhälsan i sitt arbete som utredare på Folkhälsoinstitutet.

Övervikt och fetma

I Västernorrland är 51 procent av männen överviktiga, jämfört med 32 procent av kvinnorna. Riksgenomsnittet är 42 procent bland männen och 27 procent bland kvinnorna.

Stockholm och Uppsala hamnar långt under snittet bland såväl män som kvinnor. Där är 39 procent av männen överviktiga, jämfört med 23 procent av kvinnorna.

Vad gäller fetma är problemet för männens del störst i Jämtland, Norrbotten och på Gotland, medan kvinnornas fetma är vanligast i Örebro och på Gotland.

– I storstadsregionerna har man mindre problem med fetma och övervikt. Tidigare har man dock sett att den psykiska ohälsan är större i storstadsregioner, säger Cecilia Wadman.

Frukt och fritid

Konstigt nog är de lättviktiga stockholmarna dock på topp fem-listan vad gäller stillasittande fritid. På fritiden är männen i Jämtland och kvinnorna i Kronoberg de som har minst stillasittade fritid.

Det försöker stockholmarna kanske kompensera genom att äta frukt och grönsaker minst fem gånger per dag. Männen i Örebro, Stockholm och Östergötland äter mest frukt i landet och bland kvinnorna är det de som bor i Uppsala, Stockholm och Halland som toppar listan.

Vad gäller rökning är det två län i södra Sverige som ligger i topp. Män i Skåne och kvinnor i Sörmland rökte dagligen under åren 2004 till 2007 i större utsträckning än de i övriga riket. Fler kvinnor än män tar sig gärna ett bloss och andelen kvinnor som rökte dagligen var dubbelt så hög i Södermanland jämfört med Västerbotten.

Snusare i Jämtland

Folkhälsoenkäten visar att det är betydligt fler män som snusar än kvinnor. I Jämtland, som har det största antalet snusande kvinnor, har var tionde kvinna dagligen en prilla under läppen. Flest manliga dagligsnusare har Gotland och Norrbotten.

I Halland och Västra Götaland dricker männen mer alkohol än i övriga Sverige. För kvinnornas del ligger Jämtland i topp, tätt följt av Stockholm.

Var är det bäst att bo – ur folkhälsoperspektiv?

– Det varierar nog beroende på vad man tittar på och vad man lägger in för parametrar.

Resultaten bygger på enkäter till 50 000 personer under åren 2004 till 2007. Av de tillfrågade har cirka 60 procent besvarat enkäten de olika åren.