Ja till ny avlyssningslag

Foto: urban andersson
NYHETER

Riksdagen sa ja till det omstridda FRA-förslaget.

Beslutet fattades strax efter klockan 21 på onsdagskvällen.

143 ledamöter röstade ja, 138 nej. Folkpartisten Birgitta Ohlsson avstod från att rösta.

Foto: Jeppe Gustavsson / Scanpix
Birgitta Ohlsson (fp) var ensam om att avstå från att rösta.

Efter många turer antog riksdagen den omstridda signalspaningslagen.

Slaget är därmed över för alla medborgare och politiker som har engagerat sig för att stoppa lagen, som ger försvarets radioanstalt (FRA) rätt att utan brottsmisstanke spana i all tele- och internettrafik som går i kabel över Sveriges gränser.

143 ledamöter röstade ja, 138 nej. 67 politiker var frånvarande.

Medelväg

Folkpartiets Birgitta Ohlsson var ensam om att avstå från att rösta.

– Här har vi avlyssning utan brottsmisstanke och det strider mot en av mina grundvärderingar. Jag kunde inte tumma på mitt samvete, säger Ohlsson.

Hon säger att diskussionerna i riksdagsgruppen varit livliga, men att förslaget med förändringarna gått i rätt riktning.

Varför röstade du inte nej?

– Att lägga ner min röst var en medelväg som kunde fungera, svarar Ohlsson.

På onsdagen skickades det ursprungliga förslaget till signalsspaningslagen på återremittering – och kompletterades på vissa punkter i försvarsutskottet.

Skådespel

Kritikernas reaktioner på förändringarna var minst sagt ljumma.

I riksdagsdebatten på kvällen sa Anders Karlsson, socialdemokratisk ordförande i försvarsutskottet, att lagförslaget inte alls förändrats och kallade de senaste dagarnas turer för ”ett skådespel för att blidka folket”.

Karlsson vände sig också till centerpartiets Fredrick Federley:

– Hur kan du titta dina väljare i ögonen om du röstar för det här förslaget?

Federley har tidigare varit kritiskt till signalspaningslagen och var drivande i återremittereringen.

Vänsterpartiets Alice Åström sa att hon under åren i riksdagen har varit stolt över sitt uppdrag. Men inte på onsdagskvällen:

– Jag skäms, sa Åström.

FAKTA

FRA-lagen

Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar.

Signalspaning får ske för att kartlägga ”yttre hot” mot landet.

Spaning i kabel får bara ske när trafiken går över Sveriges gräns.

Signalspaning sker efter inriktningsbeslut från regeringen.

Spaningen sker genom sökbegrepp, till exempel organisationsnamn eller kodord.

Sökning på personer får bara ske om det är av ”synnerlig vikt”.

En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord.

Spaningen är automatiserad och tillstånd ges för högst sex månader i taget.

Regeringen ska senast i höst meddela närmare föreskrifter om tillämpning av tillståndsgivningen.

Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.

Ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA.

Datainspektionen får i uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Lagen träder i kraft 1 januari 2009.

(TT)