Australien fetast i världen

Har gått om USA

NYHETER

”Australiens framtida fettbomb”. Så lyder den föga positiva titeln på en ny forskningsrapport – som varnar för att fetma i Australien kommer att skörda hundratusentals människoliv de närmaste 20 åren.

Studien visar att Australien sannolikt har den största andelen överviktiga i världen, bortsett från vissa Söderhavsöar. Till och med USA, som annars brukar ligga bra till i liknande undersökningar, hamnar på efterkälken.

nio miljoner överviktiga

Studien visar att nio miljoner av 21 miljoner australier kämpar med fetma eller övervikt. 70 procent av alla män och 60 procent av kvinnorna i åldrarna 45–65 år är drabbade.

Resultaten kan jämföras med förhållanden i Sverige, där ungefär var tredje är överviktig, och var tionde lider av fetma.

Rapporten från Baker Heart Institute förutspår 700 000 extra fall av hjärtsjuka i Australien på grund av fetma inom en 20-årsperiod. Nära 125 000 människor beräknas inom loppet av samma tid dö för att de är för feta.

– När vi nu skickar våra idrottsmän till OS, låt oss tänka över att vi skulle vinna de olympiska spelen för feta om det fanns, säger Bakerinstitutets chef, kardiologprofessorn Simon Stewart.

I studien fick 14 000 vuxna australier sin längd och vikt kontrollerad.

TT AFP