Inget EU-beslut mot högt bränslepris

EU-kommissionen utreder lämpliga åtgärder, till exempel skatteändringar

NYHETER

BRYSSEL. Europas bönder, fiskare och bilister kräver att något görs åt de höga bränslepriserna.

Men EU-ledarna kunde inte enas om åtgärder på toppmötet utan stoppade frågan i en utredning.

EU-kommissionen får nu i uppdrag att undersöka om det kan finnas lämpliga åtgärder, till exempel skatteändringar, för att mildra effekterna av de höga oljepriserna. Arbetet ska vara klart till EU-toppmötet i mitten av oktober.

Flera av EU:s medlemsstater hade med sig olika förslag till toppmötet i midsommarhelgen. Frankrikes president Nicolas Sarkozy vill sänka momsen på bränsle, andra vill motverka spekulation i råvarupriser, till exempel med hjälp av riktade skatter. Italien överväger en Robin Hood-skatt, i form av högre bolagsskatt för energibolag, som ska gå till rabattkort för utsatta grupper.

Gynnar miljömål

Statsminister Fredrik Reinfeldt, däremot, hör till det läger av EU-länder som anser att marknaden ska råda och att stöd är helt fel väg. Han tycker till och med att höga oljepriser kan hjälpa till att nå målen att minska koldioxidutsläppen genom att göra det intressantare att spara energi.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde klart att EU-länderna faktiskt kan göra en hel del på egen hand, om de vill. Till exempel är det inget som hindrar att länderna ger stöd till hushåll som har det extra svårt att få pengarna att räcka till dyrare mat och bensin.

I slutsatserna betonas att sådana åtgärder ska vara tillfälliga och riktade till utsatta grupper.

Stöd till fisket

EU-kommissionen presenterade också ett åtgärdspaket som kortsiktigt ska öka stödet till fiskerinäringen. Fiskesektorn anses särskilt hårt drabbad av de höga oljepriserna.

Fredrik Reinfeldt ogillar initiativet.

– Problemet kanske är att vi har för många fiskare och för få fiskar. Ska vi då ge ännu mer stöd så att det blir lika många kvar som fiskar trots att fisken snart är slut? sade Reinfeldt, som hävdar att man ibland politiskt måste hålla emot det som verkar väldigt populärt att göra på kort sikt.

Maria Davidsson/TT Lars Larsson/TT