Dagens namn: Bruno
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Stigsson kan inte delges sitt avsked

För tre veckor sedan avskedades före detta generalmajoren Tony Stigsson.

Men han har kvar sin lön eftersom man ännu inte lyckats delge honom beslutet.

Statens ansvarsnämnd tog beslutet att avskeda Stigsson den 28 april på begäran av Försvarsmakten.

Det fanns två skäl till att försvaret ville bli av med Stigsson. Han är dömd mot sitt nekande för att ha misshandlat sin före detta hustru. Han står nu också åtalad för att ha hanterat sekretessbelagda handlingar på ett vårdslöst sätt. Rättegången börjar på måndag.

Mister månadslön

Ända sedan avskedsbeslutet fattades har ansvarsnämnden försökt nå Stigsson med en delgivning av beslutet. Delgivning innebär att man skriver på att man tagit emot ett beslut, som först då träder i kraft.

Stigssons anställning upphör inte förrän i det ögonblick han sätter sin namnteckning på delgivningskvittot. Då mister han också sin månadslön på cirka 65000 kronor. Ett nytt försök att nå Stigsson med delgivning kommer att göras i nästa vecka.

Stigssons advokat Gunnar Falk är fullständigt oförstående till problemen att nå hans klient.

– Jag har ytterligt svårt att tro att han håller sig undan–han tillhör inte den kategorin, säger Falk till TT.

Finns inget försvar

Rättegången om grov obehörig befattning med hemliga handlingar kommer enligt Falk att bli ”mycket intressant”. Där kommer Försvarsmaktens bedömningar och hotbildsanalys att stå i fokus.

– Man kan ju säga att det inte finns några försvarshemligheter längre eftersom det inte finns något försvar efter alla neddragningar, säger Falk.

Rättegången börjar på måndag och pågår i sex dagar, till stor del inför öppna dörrar. Dörrarna stängs endast när de hemliga dokumenten ska avhandlas.

Bland de mer namnkunniga vittnena finns ÖB Håkan Syrén, som ska höras på begäran av Stigsson.

Ewa Tures/TT