”Jag vänder mig starkt emot rektorns agerande”

Lärarnas riksförbund om den sparkade läraren

NYHETER

Hårdrockaren Emil Koverot fick sparken från sitt lärarjobb på grund av bandets låttexter.

– Det är inte okej, säger Metta Fjelkner som är förbundsordförande i Lärarnas riksförbund, till aftonbladet.se.

Foto: Ulla Lemberg
Metta Fjelkner.

Metta Fjelkner tycker att rektor Sven Torstensson på Hammargymnasiet i Gamleby har "agerat underligt" då han först anställde den lärarutbildade rockmusikern Emil Koverot som estetlärare, för att sedan veckan därpå ge honom sparken på grund av bandets låttexter.

– Vid en provanställning så kan man visserligen säga upp en person utan att ens ange skäl. Men icke desto mindre är det ett underligt agerande att först anställa en person och sedan säga upp på dessa grunder utan att läraren ens har fått visa vad han går för.

Metta Fjelkner anser att en färdigutbildad lärare har rätt att tjänstgöra som lärare, oavsett vilket band han eller hon spelar i.

– Lärare kan också precis som alla andra tillhöra olika politiska partier eller religiösa inriktningar. En utbildad lärare ska kunna skilja på det man gör i tjänsten och det man gör privat och i det här fallet är läraren inte ens prövad mot eleverna.

Musik på nätet

Rektorns argument att eleverna på gymnasiesärskolan skulle ha svårt att skilja på fantasi och verklighet, anser Metta Fjelkner inte duger.

– Det spelar ingen roll om det är en särskola eller en vanlig skola. Lärare har ändå som uppdrag att vara sakliga i sin undervisning. De här särskoleeleverna har säkert möjlighet att komma i kontakt med den här musikstilen och andra stilar ändå. Hårdrocksmusik spelas ju i radio och tv, säljs på cd-skivor och finns på nätet att lyssna på.

Metta Fjelkner är kritisk till rektorns agerande och hoppas att andra arbetsgivare inte agerar på samma sätt.

– En lärares framtid ska inte vara beroende av hur en enskild rektor gör. Om den här läraren hade fått jobbet och då begått ett fel då är saken annorlunda. Men här har vi en ung människa som blir underkänd efter fyra års studier, vilket jag vänder mig starkt emot. Skulle man säga upp lärare på personliga grunder så skulle kanske många lärare sägas upp och det vill vi inte se. Skolan ska vara demokratins första dörrvakt.

Hjälp av facket

Metta Fjelkner råder alla lärarstuderande och nyutexaminerade lärare att ansluta sig till Lärarnas riksförbund. Då kan man få hjälp och råd om olyckan inträffar.

– Vi erbjuder också kostnadsfri utbildning och söka jobb-kurser där vi går igenom rättigheter, skyldigheter och vad man ska tänka på. Och om man har frågor kring sitt löneläge eller annat så kan man ringa och få den supporten av oss.