Franskt Teliabud dras tillbaka

"är ett starkt företag på egen hand"

NYHETER

France Telecom drar tillbaka sitt förslag om en sammanslagning med Telia Sonera, enligt ett pressmeddelande.

Telia Sonera skriver i sin tur i ett eget pressmeddelande att budet under förhandlingarna ”inte förbättrats i någon väsentlig bemärkelse”

"Trots det intresse som projektet väckt har dialogen med styrelsen för Telia Sonera inte lett fram till någon överenskommelse rörande de finansiella villkoren för en kombination”, skriver France Telecom i ett pressmeddelande.

Vänskapligt närmande

Eftersom någon överenskommelse inte har kunnat nås har France Telecom beslutat att inte lägga fram något formellt erbjudande till aktieägarna i Telia Sonera, efter sitt ”vänskapliga närmande” den 5 juni.

Den föreslagna affären hade som syfte att skapa en världsledande aktör inom telekomsektorn med solida tillväxtutsikter och ett värdeskapande för bägge parter, enligt France Telecom.

Telia inte oumbärligt

”Dock är detta projekt, som tidigare har indikerats, inte oumbärligt för att France Telecom ska kunna fullfölja sin strategi”, skriver bolaget.

France Telecoms preliminära förslag, som värderade Telia Sonera till cirka 250 miljarder kronor, möttes omedelbart av ett rungande nej från både styrelse och ägare.

"På tok för lågt"

– Vi säger klart nej för att det är på tok för lågt, sade Telia Soneras styrelseordförande Tom von Weymarn till TT när förslaget presenterades.

France Telecom hade inte råd att köpa hela Telia Sonera för kontanter och ville betala hälften med egna aktier. När det preliminära budet lades låg det bara ett par kronor över Telia Soneras börskurs.

Det franska bolaget skriver nu i pressmeddelandet att det under förhandlingarna med Telia Sonera ”noga respekterat” företagets strategiska kriterier avseende bland annat skuldsättning.

Förutom France Telecom har norska Telenor sagts vara intresserat av Telia Sonera, men detta har inte bekräftats.

Telia Sonera skriver i ett pressmeddelande att budet under förhandlingarna ”inte förbättrats i någon väsentlig bemärkelse” och styrelsen vidhåller sin uppfattning att det indikativa budet avsevärt undervärderar bolaget.

Starkt företag på egen hand

”Telia Sonera är ett starkt företag med utmärkta tillväxtmöjligheter på egen hand. Styrelsen och ledningen fokuserar på att utveckla bolaget till dess fulla potential, för god och uthållig vinsttillväxt och för att maximera värdet för alla aktieägare”, säger Tom von Weymarn i pressmeddelandet.

TT