Hela listan: Här finns billigaste tandläkaren

Göran Hägglund (kd) vill att patienterna jämför tandläkarpriserna

NYHETER

Socialminister Göran Hägglund (kd) lovade billigare tandvård till de med störst behov. Men tandvårdsstödet är för snålt tilltaget.

Patienterna kan få betala tiotusentals kronor i mellanskillnad.

Den 1 juli träder regeringens nya tandvårdsreform i kraft.

När det nya tandvårdsstödet presenterades fick alla med höga tandläkarräkningar nytt hopp.

Alla kostnader över 3 000 kronor skulle ersättas med hälften, och kom man upp över 15 000 skulle staten stå för hela 85 procent.

Men det förutsätter att tandläkaren inte tar ut mer betalt än den referensprislista regeringen tagit fram.

Betydligt högre

Aftonbladet har granskat hur landstingen följer regeringens prislista. Kartläggningen visar att folktandvården i många delar av landet sätter sina priser betydligt högre än rekommenderat.

Mellanskillnaden, ibland tiotusentals kronor, får patienten själv betala.

Det gäller framför allt rotbehandlingar, tandproteser och implantat. Där har regeringens experter räknat med billigare material och snabbare behandlingar än vad många folktandvårdschefer anser är rimligt.

Tvingas stressa

– Ska vi följa referensprislistan får vi alldeles för bråttom. De verkar ha använt sig av en teoretisk modell som vi inte är överens om, säger Bent Peterson, tandvårdschef i Västra Götaland.

Han räknar med att behöva ta ut omkring 10 000 kronor mer än referensprislistan för en viss typ av implantat.

I Norrbotten kostar till exempel en bro i överkäken med fem implantat nästan 15 000 kronor mer än referensprislistan. I Västerbotten är samma åtgärd ännu dyrare.

Mindre kända

Ulf Söderström är ordförande för den grupp som bestämt de nya priserna.

– Det finns billigare leverantörer och det är dem referensprislistan utgår från. Men testerna av deras produkter är inte lika väl dokumenterade, säger han.

”Måste jämföra”

Enligt socialminister Göran Hägglund (kd) är det självklart att sätta referenspriserna efter de billigaste leverantörerna.

– Utgick man från de dyraste skulle ju alla leverantörer rusa upp till deras nivåer.

Men det är ju patienterna som får betala mellanskillnaden?

– Ja, om du inte går till någon annan. Jag vill att människor inför större ingrepp ska jämföra priserna mellan olika tandläkare, det kan löna sig.

FAKTA

Så ändras lagen

Detta gäller i dag

I dag subventioneras all tandvård utom undersökningar med olika belopp för olika åtgärder. För de i åldern 20–29 subventioneras även undersökning. De över 65 år har ett högkostnadsskydd för protetisk behandling och kirurgi i samband med implantatvård.

Detta gäller från 1 juli

Alla i åldern 20–29 och över 75 får en tandvårdscheck på 300 kronor per år. Alla i åldern 30–75 år får en tandvårdscheck på 150 kronor per år. Checken finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Man kan spara högst två tandvårdscheckar.

Vid en tandvårdskostnad upp till 3 000 kronor betalar du hela beloppet själv minus tandvårdschecken. För belopp mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor ersätts 50 procent. För kostnader över 15 000 kronor ersätts 85 procent.