Fp: Fel subventionera biodrivmedel

NYHETER

Det är inte en hållbar politik att subventionera biodrivmedel. Stoppa därför alla beslut om sådant stöd, föreslår folkpartiet.

Förslaget handlar om den fortsatta subventioneringen av biodrivmedel och miljöbilspremien på 10 000 till alla som köper en ny bil som går på biodrivmedel.

Det är partiets arbetsgrupp med uppdrag att utforma partiets nya klimatpolitik som lägger fram förslaget i en debattartikel i Dagens Nyheter. Carl B Hamilton, Anita Brodén och Sverker Thorén varnar för en övertro på att biodrivmedel skulle vara lösningen på transportsektorns miljöproblem.

”Den stämning som nu råder i klimatdebatten gör att det finns en risk för förhastade och ogenomtänkta beslut”, skriver de och pekar på att storskalig etanolproduktion kan medföra ökad skogsskövling och ökad konkurrens om jordbruksmark

”Riskerar leda fel ”

I väntan på det som kallas andra generationens biodrivmedel bör inte biodrivmedel subventioneras, enligt arbetsgruppen. ”De ambitioner som hittills presenterats för biodrivmedel riskerar att leda fel. En princip om försiktighet leder oss till att föreslå ett moratorium för beslut att subventionera eller prioritera just biodrivmedel”, skriver de.

Fp-gruppen konstaterar att statens subventioner till biodrivmedel uppgår till närmare 1,7 miljarder kronor och nästa år närmare 2 miljarder.

Miljöbilspremien på 10 000 kronor gäller mellan 1 april 2007 och 31 december 2009.