De nya lagarna som införs på tisdag

Tandvårdsreformen, jämställdhetsbonusen och vårdnadsbidraget bland nyheterna

NYHETER

I morgon träder 34 nya lagar och 34 nya förordningar i kraft.

Bland nyheterna finns tandvårdsreformen, jämställdhetsbonusen, vårdnadsbidraget och åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning.

Nya regler kring ratt- och sjöfylleri införs också.

Cirka 660 nya författningar träder i kraft i morgon.

34 är nya lagar, ytterligare 34 är nya förordningar, och resten är ändrings- eller upphävandeförfattningar.

Tandvårdsreform

Bland nyheterna finns tandvårdsreformen, som bland annat innebär att personer som är i åldrarna 20-29 eller över 75 får 300 kronor i tandvårdsbidrag om året. För personer i övriga åldrar är bidraget 150 kronor om året.

Ett högkostnadsskydd införs också, som innebär att kostnader i intervallet 3 000-15 000 kronor om året ersätts till 50 procent, och kostnader över 15 000 kronor ersätts till 85 procent.

En annan av nyheterna som införs imorgon är en rehabiliteringskedja inom sjukskrivningsprocessen.

Från och med i morgon kommer sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten i regel endast utbetalas under 364 dagar inom en tid av 450 dagar.

Därefter går det att få sjukpenning med 75 procent efter en skriftlig ansökan, som ska kunna betalas ut för 550 dagar.

Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonusen är en annan nyhet som införs i morgon.

Lagen innebär att den förälder som varit hemma med barn längst får en bonus på upp till 100 kronor per dag, eller 3 000 kronor i månaden, om vederbörande går tillbaka till arbetet medan den andra föräldern är hemma med barnet.

Bonusen betalas ut efter att föräldrarna ansökt om jämställdhetsbonus hos Försäkringskassan, och sker genom kreditering av förälderns skattekonto. Det är möjligt att begära jämkning om man inte vill vänta på jämställdhetsbonusen.

Vårdnadsbidraget införs också i morgon.

Lagen innebär att kommuner får rätt, men inte tvingas, att införa vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget, på högst 3 000 kronor per barn, betalas ut till föräldrar som inte utnyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet för barn mellan ett och tre års ålder.

Sjöfylleri

Nya regler för att stävja missbruk av tillfällig föräldrapenning införs också i morgon.

För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn under tolv års ålder ska föräldern med intyg från barnets förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola kunnat styrka att barnet varit frånvarande.

Bland de nya författningarna som införs i morgon finns också nya regler kring ratt- och sjöfylleri.

Från och med i morgon får Tullverket och Kustbevakningens personal utökade befogenheter för att stävja ratt- och sjöfylleri.

Alkoholutandningsprov får nu tas av tjänstemän vid myndigheterna, och de får bland annat befogenhet att inleda förundersökning om rattfylleribrott. Kustbevakningens personal får också inleda förundersökning om sjöfylleribrott.

ARTIKELN HANDLAR OM