FRA, småföretag och samkönade äktenskap

Maud Olofsson chattade från Almedalen

NYHETER

Maud Olofsson säger: Hej nu är jag här. Hoppas ni har lite frågor till mig.
Moderator säger: Då börjar vi chatten med Maud Olofsson!
Henrik säger: Är det verkligen du som chattar den här gången? ;-)
Maud Olofsson säger: Ja vilken härlig överraskning va? Vi tar lite foton för säkerhets skull.
Johannes säger: Hej Maud, på grund av FRA-frågan får jag numera skämmas inför mina vänner för mitt engagemang i centerpartiet. Hur kan ett parti som centerpartiet rösta igenom det mest antiliberala lagförslaget som lagts fram i modern tid?
Maud Olofsson säger: Vi måste klara av att få ett beslut som både säkrar skydet mot yttre hot och integriteten för den enskilde. Det finns många som kan vilja skada vår demokrati men vi måste också ha ett tydligt och bra skydd av integriteten. Det tycker jag att vi fått och vi kommer att följa den här frågan också framöver inte minst utifrån integritetssynpunkt.
runeune säger: Tjena Maud! När ska Ni börja att leverera till oss småföretagare??
Maud Olofsson säger: Hej. Vi har redan leverarat över 50 förslag för att förbättra företagsklimatet. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter, förlängt momsinbetelningsperioden, infört skatterreduktion för hushållsnära tjnster, och mycket mer. Nu kommer vi framöver med fler förslag för att förenkla. Vi har 600 förslag som bla många företagare kommit in med så vi lovar leverera mer. Småföretagen är viktiga föör sveriges framtid och jobb.
Peter säger: Vad anser du om samkönade äktenskap?
Maud Olofsson säger: Hej. Jag tycker det är självklart. Men man ska skilja på samhällets syn på äktenskap och kyrkans roll. Samhället ska stå neutral till människors kärlek medan olika kyrkor måste ha en diskussion kring hur de vill se på frågorna. Själv jobbar jag i svenska kyrkan för en liberal inställning.
apis säger: Hej Maud, Jag undrar hur du ser på det minskade förtroende från väljarna som ert stöd av FRA-lagen resulterat i? (Med Centeruppropet och alla besvikna kommentarer på Federleys blogg t.ex.) Jag har t.o.m. läst att så många som 10% av era väljare har bytt eller funderar på att byta parti. På vilket sätt vill kommer ni att försöka få tillbaks förtroendet?
Maud Olofsson säger: Hej. Jag tycker att man ska använda detta engagemang till att bredda integritetsdiskussionen. Jag har i dag föreslagit att vi ska lyfta in integritetsskyddet i grundlagen och arbeta för att vi ska få en författningsdomstol.
Cecilia säger: Hej Maud! Man får gratulera, det ser ut som om alliansen har ganska bra statistik på infriade vallöften så här halvägs in i mandatperioden men min fråga är: Varför är höjda studiemedel och inkomsttak (fribelopp) ett utav de löften som har prioriterats bort? Om inget görs för att stötta denna grupp kommer nog många utav dem nappa på Mona Sahlins löften om mer pengar.
Maud Olofsson säger: Hej. Centerpartiet har drivit dessa frågor i budgetdiskussionen i regeringen. Vi har redan sänkt skatterna för många studenter: Du kan idag tjäna ca 32 000 kronor utan att betala skatt. Det är bra för många som jobbar samtidigt som man studerar. Men vijobbar vidare med fribelopp och andra frågor. Roger Tefensee från C utreder frågan.
Pelle säger: HEJ Hur har ni tänkt att kompensera de stackars olyckliga pendlarna i glesbyggden? Ni har ju förespråkat ökad rörlighet på arbetsmarknaden och jag är en av dem. Jag pendlar dagligen 15 mil och kan inte få det att gå ihop med dagens avdrags regler 18:50/mil. Här i glesbygden finns det inga möjligheter att åka kollektivt det borde ju du Maud veta!
Maud Olofsson säger: Hej. Jo nog vet jag det. Jag tycker att vi borde höja reseavdragen just för såna dom dig. Sedan måste vi se att landsbygden kan komma att bli de stora vinnarna när vi ställer om till förnyelsebart. Där finns resurserna, företagen bl a.
Maja säger: Hej Maud! Ställer du dig bakom vårdbidraget? I Norge har det ju visat sig vara en riktig kvinnofälla - hur kan du motivera att regeringen inför det här och samtidigt säga att du strider för jämställdheten?
Maud Olofsson säger: Hej. Jag tycker att det ska finnas valfrihet. Men kom ihåg att tillsammans med detta förslag kommer en jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och satsningar på förskolan. Vi måste ha många olika lösningar som passar alla olika famlijer.
undrande säger: varför blir ni i alliansen inte ett enda stort parti istället? jag ser ingen mening med att ni är från olika partier. ni tänker och tycker ändå lika i stort sett allt.
Maud Olofsson säger: Hej. det kan se så ut men vi fyller olike funktioner. Centerpartiets roll är att driva på i miljö,jämstäldhets- öppenhets- intergritets och företagarfrågorna bl a Medan andra partier prioriterar andra. Huvudsaken är ju att vi har ett bra samarbete och det har vi.
Tomas Olvmyr säger: Hej! Jag är jurist med domstolsbakgrund. Jag har läst propen till FRA-lagen, läst ändringsförslaget m.m. Jag har allvarliga invändningar mot lagen pga. otydligheter i lagen, rättsäkerhets- och integritetsproblem. Dessutom tycker jag att det krävs en bred politisk majoritet för ett sådant här beslut. När man läser regeringens försvar för FRA-lagen återkommer hela tiden argumenten att kritiken beror på missförstånd, att det behövs folkbildning osv. Är alla kritiker mot FRA-lagen obildade vildar eller finns det en möjlighet att regeringen begått ett misstag här?
Maud Olofsson säger: Hej. Jag tror att många är mycket pålästa och vi har också fått många bra förslag när vi utformat förslaget. Vi kommer att fortsätta följa frågan och du är välkommen att bidra. Kom ihåg bara att sossarna själv tidigare ett förslag som inte innehöll de integritetsåtgärder som vi tillfört. Svårt att förstå vad dom tänker sig när de ändå har sagt att de vill ha signalspaning. Är det deras gamla förslag eller?????
Moderator säger: Väldigt många har velat ställa frågor till Maud Olofsson, men tyvärr hinner vi inte med fler. Tack till Maud och alla chattare!
Maud Olofsson säger: Hej och tack för alla frågor. Jag vill verkligen tala om att det är viktigt att många engagerar sig i vårt land framtid. Ju fler som gör det ju starkare samhälle får vi. Nu går jag iväg för att förbereda talet i Almedalen. Trevlig sommar. Hej då.