Här stoppas flest rattfyllon

Se hela listorna för Sverige – och Europa

1 av 2
NYHETER

Under 2-8 juni genomfördes hundratusentals alkoholutandningsprov i trafiken i Europa och tiotusentals genomfördes i Sverige.

I Stockholm var 1,39 procent av dem som testades rattfulla – medan endast 0,19 procent var rattfulla i Jönköping.

I Europa var Moldavien det land där i särklass störst andel av de testade var rattfulla: 19,4 procent – nästan var femte person.

Sverige var ett av de länder som placerade sig bäst på listan.

Poliser i 18 europeiska länder genomförde 859 516 alkoholtester i trafiken under den första veckan i juni.

1,7 procent rattfulla

14 645 av de testade – cirka 1,7 procent – var rattfulla, uppger den europeiska trafikpolisorganisationen Tispol på sin hemsida.

Moldavien (19,4%), Schweiz (6,6%) och Storbritannien (6,0%) var de länder där störst andel av de stoppade var rattfulla.

Norge (0,2%), Sverige (0,6%), Finland (0,6%) och Danmark (0,8%) var de länder där minst andel av de testade var rattfulla.

Poliskommisssarie Bengt Svensson vid Rikspolisstyrelsen, som arbetar med trafikfrågor, tycker att antalet rattfulla som stoppas i Sverige är högt.

– Det ska inte behöva vara så, säger han.

– När man tar så många man ändå gör på en vecka är det lite skrämmande, säger han.

Jönköping bäst

I Sverige stoppades den största andelen rattfulla på Gotland (2,35%), i Stockholm (1,39%) och i Östergötland (1,21%). Antalet testade på Gotland var dock avsevärt mindre än i de andra länen.

Jönköping (0,19%), Västerbotten (0,33%) och Uppsala (0,35%) var de län där minst andel av de stoppade var rattfulla.

I Sverige inriktar sig kontrollerna mycket kring skolavslutningarna och runt anläggningar som har med skolungdomar att göra, säger Bengt Svensson.

Antal procent rattfulla av de som testades i Europa

Moldavien 19.4

Schweiz 6.6

Storbritannien 6.0

Grekland 3.6

Belgien 3.3

Frankrike 2.2

Litauen 2.1

Italien 2.0

Rumänien 1.6

Nederländerna 1.5

Irland 1.4

Ungern 1.3

Tyskland 1.2

Spanien 1.1

Danmark 0.8

Finland 0.6

Sverige 0.6

Norge 0.2

ARTIKELN HANDLAR OM