MÖRDARNA SOM KAN SLÄPPAS

Mattias Flink: Jag vill leva ett stilla liv

Var tredje livstidsfånge har ansökt om att få bli fri.
Hittills har 17 av dem fått sina livstidsstraff omvandlade.
Snart bestämmer domstolen om en av Sveriges värste massmördare Mattias Flink också ska släppas.

I dag sitter 160 personer inlåsta på livstid i svenska fängelser. Sedan november 2006 kan de som avtjänat minst tio år ansöka om att få ett tidsbegränsat straff hos Örebro tingsrätt.