”Säterrymmarna hade dömts till fängelse”

Göran Hägglund: Vi utreder att helt avskaffa den rättspsykiatriska vården

NYHETER

Den rättspsykiatriska vården ska avskaffas.

I stället ska fler dömas till fängelse, enligt ett förslag från regeringen.

– Det kommer göra det väsentligt svårare att rymma, säger socialminister Göran Hägglund till aftonbladet.se.

Foto: lina boström einarsson
Göran Hägglund.

På kort tid har fyra personer lyckats avvika från den rättspsykiatriska kliniken vid Säters sjukhus. Två av dem var dömda för mord.

– Det är bekymmersamt och ger ett intryck av att man kan lämna området precis som man vill. Så ska det inte vara, säger socialminister Göran Hägglund (kd).

Och så kommer det inte att bli.

I somras föreslog Hägglund tillsammans med justitieminister Beatrice Ask (m) att straffet rättspsykiatrisk vård helt tas bort. I stället ska fler dömas till fängelse. De som lider av en allvarlig psykisk störning eller tillfällig sinnesförvirring ska helt slippa straff. Göran Hägglund tror att rymmarna från Säters sjukhus i framtiden skulle tillhöra den första gruppen.

Vård i fängelset

– Utan att vara expert i de enskilda fallen tror jag inte att det här är personer som skulle slippa påföljd. Med den föreslagna lagen kommer fler att dömas till fängelsestraff och få vård i fängelsets regi.

– Det skulle också göra det väsentligt svårare att rymma eftersom säkerheten på fängelserna är högre än inom rättspsykiatrin, säger Hägglund.

Han ser flera problem med den rättspsykiatriska vård som i dag blir följden för många grova brott.

Ny lag utreds

– Det finns ett mått av rättsosäkerhet. I dag behandlas olika personer på olika sätt. En domstol kan döma till fängelse medan en annan utdömer vård, trots att fallen är i det närmaste identiska. Jag tror också det upplevs som stötande för det allmänna rättsmedvetandet när personer som begått svåra brott kan vara på fri fot igen efter ett tag.

Kommer du att skynda på den nya lagstiftningen, med tanke på den senaste tidens rymningar?

– Det är viktigt att vi tar fram en lagstiftning som kan stå sig över tiden. Det fordras för att människor ska känna förtroende för den psykiatriska vården. Utredarna har fått tid fram till juni 2010. Jag tänker inte skynda på deras arbete.

Hur ska man fram till dess förhindra att fler grova brottslingar rymmer?

– Jag utgår från att man på Säter gör en ordentlig analys av de här personerna så att liknande saker inte händer igen.

FAKTA

Fler ska dömas till fängelse

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska se över straffet för grova våldsbrott.

Påföljden rättspsykiatrisk vård avskaffas helt.

Den som begår ett brott men lider av en allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd ska helt slippa straff.

Den som däremot är ”tillräknelig” när brottet begås ska dömas till fängelse med möjlighet till vård i fängelsets regi.

Den psykiatriska tvångsvården ska ses över. I dag kan det ta för lång tid innan tvång används, anser regeringen.

Förslag till en ny lag ska presenteras senast den 1 juni 2010.