Bodström redo för ny rättegång

NYHETER

Barnflickans målsägarbiträde Thomas Bodström är väl förberedd på ännu en holmgång mot Tito Beltran i rättssalen.

Men understryker:

– Det är inget särskilt med just det här målet.

Thomas Bodström.

I tingsrätten fick Thomas Bodström höra både det ena och det andra från Beltrans sida när han pressade på med sina frågor. Det var bland annat att Bodström skulle varit knarkpåverkad och att han medvetet missuppfattade Beltrans svar.

Tidivis gick vågorna ganska höga inför både svensk och chilensk media. Rapporteringen från rättegången i Ystad var grundlig.

Men det är också det enda som skiljer målet mot Tito Beltran från vilket annat våldtäktsmål som helst, säger Thomas Bodström.

– Ibland kan man få intrycket att det skulle vara något väldigt speciellt med just den här rättegången men det är det inte. Likadana fall avgörs varje dag i svenska domstolar.

”Mycket kontakt”

Till skillnad från Tito och Jenny Beltran anser Thomas Bodström att tingsrättens dom var både bra och vilar stabilt på juridisk grund.

– Den är helt i överenstämmelse med HD:s praxis.

Han har sedan domen föll i februari haft kontinuerlig kontakt med sin klient, Maria Lundqvists barnflicka.

– Den här typen av mål kräver mycket kontakt ibland. Och det har vi haft.

Målet angående våldtäkten i Skåne behandlas i hovrätten med början nästa vecka.

Två nya vittne

Två nya vittnen är kallade till rättegången från åklagarens sida för att vittna om vad de hört Maria Lundqvists barnflicka berätta om efter våldtäktstillfället. Några helt nya uppgifter förväntas dock inte komma fram utan vittnen ska bara ge extra stöd åt åklagarens påståenden.

Tito Beltran har å sin sida kallat professor Sven-Åke Christiansson som expertvittne. Han ska berätta om hur minnet fungerar hos en människa.