Brist på beröm gör svensken sjuk

NYHETER

Fått beröm av chefen?

Jaså, inte.

Då hör du kanske till de många som blir sjuka av jobbet.

Foto: Colourbox
Sjuk av jobbet Nästan var femte svensk anser att jobbet påverkar deras hälsa negativt i form av ohälsa, stress och sömnlöshet.

Nästan var femte svensk anser att jobbet påverkar deras hälsa negativt. Och lika många får skuldkänslor när de stannar hemma på grund av sjukdom. Och den främsta orsaken till ohälsa är brist på beröm från chefen, enligt en undersökning som rekryteringsföretaget Kelly Services gjort.

Närmare 1 000 svenskar har fått frågor kring hälsan och jobbet. Övertid, för höga förväntningar och brist på erkännande från arbetsgivaren uppges vara de främsta orsakerna till medarbetarnas ohälsa, stress och sömnlöshet.

Gym och mindre stress

Hela 85 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att arbetsgivarna har ansvar för att bidra till arbetstagarnas hälsa och friskvård. Gym, flexibla arbetstider och mindre stress på jobbet skulle bidra till medarbetarnas välmående.

Undersökningen har gjorts i sammanlagt 33 länder och de länder där de tillfrågade uppger störst arbetsrelaterade hälsoproblem är Japan, Kanada, Ukraina och Finland. I Japan uppger hela 60 procent att jobbet gör dem sjuka. Sverige hamnar på 17:e plats.

FAKTA

Sjuk av jobbet

Av 987 tillfrågade svenskar uppgav 19 procent att de tror att jobbet gör dem sjuka eller bidrar till ohälsa. 70 procent svarar nej på frågan medan resten svarar att de inte vet.

21 procent uppger att de har skuldkänslor när de stannar hemma på grund av sjukdom. 10 procent uppger att de varit hemma trots att de inte varit sjuka.

Källa: Kelly Services (TT)