Skrivreglerna som funkar på nätet

”Många undrar hur man inleder eller avslutar ett mejl”

NYHETER

Hej! Det är en utmärkt fras att börja ett mejl med enligt Språkrådet, som nu kommer med skrivregler anpassade till ny teknik.

E-post, sms och bloggar. IT har lett till en uppsjö av nya forum att uttrycka sig igenom, och det leder ofta till osäkerhet kring formuleringar. I den senaste versionen av Språkrådets skrift Svenska skrivregler ges elektroniska texter stort utrymme.

– Många undrar hur man inleder eller avslutar ett mejl och hur formell man ska vara, säger Ola Karlsson, redaktör för Svenska skrivregler, till TT.

Enligt honom är det många som är mer informella och slarviga när de korresponderar elektroniskt i stället för på papper.

”Anpassa texten”

– Man ska anpassa texten efter mottagaren och situationen, säger Ola Kalsson.

Samtidigt ska texten i mejl eller till exempel på en blogg fungera för att läsas på en skärm.

– Skriv inte för långt. Behöver du skriva mycket, gör det i ett separat dokument som bifogas i mejlet. I en blogg är det bra att dela upp texten med många mellanrubriker, säger Ola Karlsson.

Inte mvh

Så hur ska man då inleda och avsluta mejl? Hej följt av utropstecken, kommatecken eller punkt fungerar fint. Det gör också mottagarens namn följt av utropstecken, till exempel Anna!

– Avsluta inte mejl med ”mvh”, det kan uppfattas som nonchalant. Skriv ”Med vänlig hälsning” eller bara ditt namn.

FAKTA

Skrivregler

Några av Språkrådets allmänna råd kring texter:

Välj en lagom personlig ton.

Innehållet ska vara relevant, skriv det som läsaren behöver veta i just denna text.

Sammanfatta gärna det viktigaste tidigt i texten.

Längre texter bör ha informativa och relevanta rubriker och mellanrubriker samt innehållsförteckning. Källa: Svenska skrivregler (TT).

Karin Thurfjell/TT