Mattias Flink får fortsatt livstid

NYHETER

Mattias Flink får inte sin livstidsdom omvandlad till ett tidsbegränsat straff, beslutar Örebro tingsrätt.

TT