Anhöriga bör få ”vaffa”

”Det ska vara en rätt att få vara ledig kortvarigt”

NYHETER

Anhöriga som vårdar äldre bör kunna få ”vaffa” – precis som föräldrar kan ”vabba” för att ta hand om sjuka barn.

Det tycker Petra Ulmanen, doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Tanken är inte att det ska ersätta hemtjänsten utan att det ska vara en rätt att få vara ledig kortvarigt, säger hon.

Foto: colourbox.com
En doktorand vid Stockholms universtitet tycker att anhöriga ska kunna få vara hemma för vård av äldre.

– I Sverige har vi så bra rättigheter när det gäller att kunna förena förvärvsarbete med barn. Men när vi blir medelålders och våra gamla föräldrar behöver hjälp är det kanske en annan typ av ledighet som man skulle kunna behöva ibland, säger Petra Ulmanen.

”Vaffa”

Enligt Ulmanen skulle ”vaffning” gälla kortare perioder.

– Det kan vara till exempel att ens gamla mamma behöver gå till doktorn eller att hon ska läggas in på sjukhus och att man vill vara med henne några timmar, säger Petra Ulmanen.

– Och ofta kan ett problem inom äldreomsorgen vara att det finns många vårdgivare och att de inte alltid pratar med varandra. Att lägga ”omsorgspusslet” faller ofta på anhöriga, men det är inte alla som kan sitta och ringa en massa samtal på jobbet, säger Petra Ulmanen.

De olika ersättningsformer för vård av anhöriga som redan finns, till exempel anhöriganställning och anhörigbidrag, kan man bara få i vissa kommuner och är enligt Ulmanen inte till för kortvarig vård.

”Kan bli kvinnofälla”

Den så kallade närståendepenningen, som är inkomstrelaterad, är enligt Ulmanen bra men kan endast fås om den anhöriga i princip ligger för döden.

Ulmanen betonar att hon tycker att hemtjänsten ska vara den främsta vårdgivaren för gamla som behöver hjälp, och att ”vaffning” skulle gälla mindre hjälpinsatser.

– Annars finns samma risk som med vårdnadsbidraget för barn, att det kan bli en kvinnofälla, säger Petra Ulmanen.