Anhörig till offer lättad av beskedet

”Hade han kommit ut efter 16 år hade det varit som att deras liv inte var värda mer än så”

NYHETER

Yvone Jürgenson Lumilas 21-åriga dotter Helle var ett av Mattias Flinks offer. Hon är väldigt lättad över tingsrättens besked att inte omvandla Flinks straff till ett tidsbestämt.

Yvone Jürgenson Lumilas 21-åriga dotter Helle var ett av Mattias Flinks offer.

– Det känns som att domstolen tar hänsyn till de anhörigas känslor, och även som att de har tagit offrens liv på allvar. Att han skulle ha kommit ut efter 16 år är inte godtagbart för mig. Jag skulle inte orkat leva med det, säger Yvone Jürgenson Lumila till TT.

Hon tycker att domstolens beslut känns lite som en upprättelse för hennes dotter och de andra offren.

– Hade han kommit ut efter 16 år hade det varit som att deras liv inte var värda mer än så.

Yvone Jürgenson Lumila trodde själv att han skulle få straffet omvandlat, och har under sommaren försökt förbereda sig för att han kunde få ett tidsbegränsat straff.

– Det har pratats om hans exemplariska beteende i fängelset och att han egentligen inte är en grov kriminell person så jag tänkte att det skulle väga tyngre. Men jag hoppades att brottets grova kaliber skulle väga åt andra hållet.

Hon litar inte på att Mattias Flink inte skulle återfalla i brott om han släpps ut.

– Han hävdar att han blivit en annan människa, men det är lätt att säga det när man sitter på en institution där man inte utsätts för samhällets hårda villkor. Han säger att han aldrig mer ska dricka sprit och aldrig mer använda vapen, men det är hans egna ord. Vi vet inte vad som händer om han blir provocerad, säger Yvone Jürgenson Lumila till TT.

TT