Öppet bråk i rätten

Ordväxling mellan åklagaren och Beltrán

Aftonbladet.se:s utsände Robert Triches intervjuar åklagaren Inger Svensson.
NYHETER

Det blev en kaotisk avslutning på dagens förhandlingar och öppet bråk i foajén efter första dagen på rättegången mot Tito Beltrán.

Det var när aftonbladet.se ställde frågor till åklagaren om hennes tidigare påstående att Tito Beltran kan ha smittat flickan med könsherpes som Tito och Jenny Beltrán reagerade kraftigt.

– Hennes agerande är en stor skandal, säger Jenny Beltrán.

Beltrán och hans fru Jenny har upprepade tillfällen slagit tillbaka åklagarens tidigare påstående att Tito skulle smittat den lilla flickan med könsherpes.

– Ingela Svensson ljuger. Jag har inte könsherpes, utropade Tito Beltrán tidigare i dag. Inte flickan heller, tillade han.

Efter rättegångsdagens slut svarade Ingela Svensson på aftonbladet.se:s frågor om huruvida hon alltjämt kommer att föra fram påståendet att Tito smittat flickan med könsherpes.

– Nej, jag kan inte påstå att han har smittat flickan, men jag kan påstå att hon har haft problem med underlivet som sammanfaller i tiden med de övergrepp som hon har berättat om, svarade åklagaren.

Men Tito och Jenny som står precis bredvid reagerar kraftigt på det åklagaren säger.

– Det har du ju påstått i tingsrätten! säger Jenny till åklagaren.

Åklagaren ger sig dock inte in i argumentationen utan slår dövörat till.

Vad betyder det för Titos del?

– Att problemen också kan ha orsakats av det som vi menar har hänt.

Senare säger Jenny Beltrán till aftonbladet.se:

– Det är på grundval av påståendet om smittan som hon gick till åtal. Men det stämmer inte och är en stor skandal att det fått gå så långt på grund av ett falskt påstående.

– Hon har förstört mitt liv med en lögn. Det är maktmissbruk, rasar Tito som ser mycket, mycket upprörd ut. Nu försöker hon ta tillbaka det på ett elegant sätt men vi kommer att visa för alla att hon farit med lögn, säger han.