Riksbanken höjer reporäntan

Reporäntan sätts till 4,75 procent

NYHETER

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,75 procent.

Beslutet meddelades i dag klockan 9.30.

Den nya räntesatsen tillämpas från och med den 10 september.

”Under året bedöms reporäntan ligga kvar på denna nivå. Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige och en höjning behövs för att hindra den höga inflationen från att bita sig fast. Med en högre reporänta avtar inflationen och är nära målet på 2 procent inom ett par år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

”Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige, inflationsförväntningarna är fortsatt höga och kostnadstrycket har ökat. En höjning av reporäntan behövs nu för att inte prisökningarna på energi och livsmedel ska sprida sig till andra områden”, skriver Riksbanken.

”Jämfört med bedömningen i juli har den framtida banan för reporäntan sänkts. Det beror bland annat på att oljepriset och även övriga råvarupriser har sjunkit. Dessutom har tillväxten bromsat in mer än förväntat både i Sverige och i omvärlden”, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.