Skogsstyrelsens chef sparkas

Orsaken ska vara den kritik som Riksrevisionen nyligen riktat mot Skogsstyrelsen

NYHETER

Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander får sparken med omedelbar verkan, uppger Svenska Dagbladet.

Foto: Marianne Holmberg
Göran Enander

Beslutet togs vid torsdagens regeringssammanträde.

Ida Northfell, informationsdirektör på styrelsen bekräftar att uppgifterna stämmer.

– Göran informerade precis personalen om att han har blivit entledigad. Han lämnar sin tjänst vid lunchtid, säger Northfell till tidningen.

Orsaken till beslutet lär, enligt Northfell, vara den kritik som Riksrevisionen nyligen riktat mot Skogsstyrelsen.

Lena Häll Eriksson ny generaldirektör

Lena Häll Eriksson har utsetts till ny tillfällig generaldirektör för Skogsstyrelsen.

”Genom Lena Häll Erikssons tillträde tillförs Skogsstyrelsen god ekonomisk kompetens och stor erfarenhet av myndighetsledning. Detta gör henne väl lämpad att arbeta med att åtgärda de brister som finns med Skogsstyrelsens ekonomi”, skriver jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Lena Häll Eriksson är i dag generaldirektör i justitiedepartementet.

Göran Enander går vidare som generaldirektör i regeringskansliet, enligt pressmeddelandet från jordbruksdepartementet.

Hård kritik

Riksrevisionens granskning, som offentliggjordes i mars, innehöll osedvanligt hård kritik. Den visade att Skogsstyrelsen under 2007 hade haft ”betydande brister avseende intern styrning och kontroll inom flera områden”.

Enligt rapporten berodde bristerna i första hand avsaknad av riskanalyser, rutinbeskrivningar och kontroller samt ”oklara ansvarsförhållanden”.

Riksrevisionen sammanfattade det hela med att konstatera att styrelsen inte hade följt gällande regelverk på en rad punkter, bland annat vad gällde årsredovisning, budgetunderlag och hantering av statliga fordringar.

Fackförbundet kritiskt

Fackförbundet ST köper inte motiveringen till varför han fått sparken.

– Den ekonomiska situation som Riksrevisionen kritiserade i våras har regeringen varit fullt införstådd med. Enander har enbart fått positiva signaler och blivit uppmanad att fortsätta på samma sätt, säger ST:s ordförande Annette Carnhede.

Carnhede är orolig för att den verkliga orsaken till hans avgång är att han varit starkt drivande inom miljöområdet och att det här beslutet kan innebära en backlash för miljön.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM