Skolan: Vi måste se över rutiner

NYHETER

JOKKMOKK. Det var under skoltid som pojken förs-vann.

Nu är händelsen polisanmäld, enligt Sveriges Radio.

– Vi måste se över våra rutiner, säger skolchefen B-O Ström.

Det var klass fem från Västra skolan i Jokkmokk som var ute på en obligatorisk fjällvandring när Sebastian försvann.

I går hittades han.

”Tog inte lång tid”

Han försvann under färden tillbaka, någon gång mellan klockan 13 och 14.30. Därefter tog klassen sig över ett

vattendrag med en båt. Sedan började de äta och packa ihop tälten. Först då, omkring 15.30, upptäcktes att pojken var borta.

Tog det inte väl lång tid in-

nan man uppmärksammade att en elev fattades?

– Det är inte vår bild att det tog lång tid. Man började

söka igenom närområdet och gå igenom tälten själva,

sådant tar lite tid och därefter larmar man. Det tar omkring 45 minuter till en timme

efter att man kommit ner.

– Jag kan inte uttala mig tvärsäkert men så här i första skedet så känns det inte som så lång tid, säger skolchefen.

”Viktigt att utreda”

Enligt Sveriges Radio Norrbotten har händelsen polis-anmälts och ansvarsförhållandet ska utredas.

– Polisanmälan känner jag inte till men visst är det

viktigt att det utreds. Jag tycker det är bra att klarlägga ansvarsfrågan.

– Men vi själva kommer också att utreda det här. Det är klart att vi måste se över våra rutiner, säger skolchefen B-O Ström.