”Jag är mycket irriterad på polisen”

Åklagaren om att kvaliteten på videoförhöret med flickan inte höll

NYHETER

GÖTEBORG. Ska utgången av anklagelserna mot Tito Beltran avgöras av den tekniska kvalitén på videoförhören med den lilla flickan?

– Nej, det tror jag inte. Men jag är mycket, mycket irriterad på att polisen inte kunnat sköta inspelningen bättre, säger åklagare Ingela Svensson.

Och flickan och hennes familj uppges också vara mycket ledsna över videoförhören och uppmärksamheten kring dem.

Totalt tre förhör har hållits med flickan. Två inför tingsrättsförhandlingen och ett nytt inför hovrätten. I domen skrev tingsrätten uttryckligen att den dåliga tekniska kvalitén på förhören till dels låg bakom utgången i målet – Tito Beltran friades.

Nytt förhör

För att förtydliga vissa frågeställningar och se om flickan, nu när hon blivit lite äldre, kunde berätta bättre om vad som hänt, bad åklagaren därför att ett nytt förhör skulle göras inför hovrätten.

Men när det nya förhöret, som gjordes av polisen i Kungsbacka, spelades upp i hovrätten kunde ledamöterna inte höra vad flickan så – också det på grund av bristande teknisk kvalitet.

– Rätten fick kopiera upp extra utskrifter av förhöret och dela ut hörsnäckor. Då gick det enligt min uppfattning bra att höra, säger åklagare Ingela Svensson.

Klagomål från försvarets sida

Detsamma säger målsägarbiträdet Ulla Johansson:

– Klagomålen på kvalitén kommer främst från försvarets sida, säger hon.

Hur har flickan och hennes familj reagerat på detta?

– Hon är mycket, mycket ledsen över att det skrivits så mycket om den bristande kvalitén, säger Ingela Svensson.

Men hur viktigt är det att videoförhör håller god kvalité?

– Det är naturligtvis oerhört viktigt. Men det här förhöret hölls bara för att förtydliga vissa saker och är i sig inte avgörande för målet, säger Svensson.

Att det uppmärksammats att videoinspelningarna håller dålig kvalité har dock fört med sig en god sak, menar hon.

– Ja, möjligen har det blivit lite fart på Kungsbackapolisen så att de skaffar bättre utrustning.