Allvarlig kritik mot Forsmark

NYHETER

Strålsäkerhetsmyndigheten riktar allvarlig kritik mot brister i Forsmarks rutiner, som lett till att en ventil i ett nödkylsystem i reaktor 2 felaktigt varit stängd under ett helt år.

Foto: Foto: TOMMY MARDELL
Kärnkraftverket Forsmark.

Felet upptäcktes den 18 augusti i år, under den årliga reaktoröversynen. Nödkylventilen hade då varit stängd sedan förra årets revision i augusti 2007. Den är viktig för nödkylningen av reaktorhärden om ordinarie kylsystem slagits ut.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) informerades dagen efter och konstaterade då att händelsen haft måttlig betydelse för säkerheten. SSM har nu snabbutrett hur Forsmark hanterat händelsen. Slutsatsen är att företaget inte tillämpat sin säkerhetsrutiner.

Allvarligt

– Vi tycker det är allvarligt att Forsmark inte har följt de rutiner de själva fastställt. Vi vill veta om det var en engångshändelse eller slarv, hur det har kunnat hända helt enkelt, säger Anders Bredfell, pressansvarig på SSM till TT.

– Det är i högsta grad en säkerhetskulturfråga, vi är inte nöjda med det som hänt. Det är också därför kärnkraftverket står under särskild tillsyn, tillägger han.

Forsmark står under särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten efter flera allvarliga incidenter de senaste åren.

Företaget föreläggs nu att kontrollera de arbeten som utförts efter de ordinarie kontroller av reaktor 2 som gjorts under årets översyn. Detta för att försäkra sig om att inga liknande fel tillkommit. Motsvarande kontroller ska även göras i Forsmark 1 och 3.

Företaget ska också att utreda hur ventilen kunnat lämnas stängd under så lång tid och hur Forsmark säkerställer att rutinerna följs i fortsättningen.

Händelsen kartläggs

Forsmark medger att det brustit i rutinerna.

– Det är ju naturligtvis så att vi måste se till att våra rutiner följs, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark till TT.

– Vi har kommit en bra bit i arbetet med att kartlägga omständigheterna kring arbetet, hur det utfördes och varför ventilen inte återställdes i rätt läge vid prover som utfördes efter förra årets revision, säger han.

Innan Forsmarks andra reaktor får starta ska bolagets redovisa resultatet av de förnyade kontrollerna. Återstarten skulle ha skett på måndag, men har skjutits upp av andra orsaker i samband med översynen.

Redovisningen av kontrollerna vid reaktor 2 och 3 ska presenteras för SSM senast den 2 oktober.

TT