Öppen rättegång – redan på tisdag

Delar av Varbergsmålet mot Tito Beltrán kan bli tillgängliga för allmänheten

NYHETER

GÖTEBORG. Redan på tisdag nästa vecka kan rättegången mot Tito Beltrán öppnas för allmänheten igen.

Enligt vad aftonbladet.se erfar kommer hovrätten då att fatta beslut om ifall rättegången ska öppnas under de delar av Varbergsmålet som handlar om övergrepp i rättssak.

Hittills har rättegången som främst rör påstådda övergrepp mot underårig men också två fall av övergrepp i rättssak hållits bakom stängda dörrar. Sekretessen har i första hand varit till för att hålla målsägandens, den i dag 14-åriga flickan, identitet hemlig. I rättsfall som rör barn är det mycket vanligt att man håller rättegångarna bakom stängda dörrar.

Övergrepp i rättssak

Men åklagare Ingela Svensson har även åtalat Tito Beltrán för två fall av övergrepp i rättssak, och enligt uppgift till aftonbladet.se väcktes i dag frågan i rättssalen om inte den delen av rättegången ska hållas öppen.

– Det är möjligt att rätten funderar på den saken, det gör man ju kontinuerligt, svarar Beltráns advokat Tomas Nilsson något kryptiskt.

Har ni väckt den frågan i rätten i dag?

– Jag vill helst vara försiktig med vad jag säger om vad som sagt och hänt i rätten. Även om detta mer är en handläggningsfråga än något annat så vill jag följa protokollet. Är det sekretess i ett mål så är det. Det är säkrast du ställer sådana frågor direkt till hovrätten.

Men sekretessen är väl till för att skydda flickans identitet?

– Nja, det är inte fullt så enkelt, svarar Nilsson.

Förnedras för världen

Aftonbladet.se har sökt både rättens ordförande hovrättslagman Ann-Christine Persson som åklagare Ingela Svensson, dock utan att nå dem.

Tidigare har Tito Beltrán uttalat att han personligen inte skulle ha något alls emot att hålla rättegången öppen.

– Jag förnedras för hela världen, men detaljerna får ingen veta. Alla vet bara vad jag anklagas för, men sanningen bakom får inte komma fram, har han sagt.