Hur kunde det hända?

"I värsta fall lever vi våra liv utan att någon bryr sig"

NYHETER

En man i Eksjö misstänks ha hållit en ms-sjuk kvinna inspärrad nio år i en campingstuga.

Hunr kunde det hända?

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, försöker stilla funderingarna.

Hur kan det här hända?

– Det är svårt att svara på. Men det har hänt i andra västländer, så naturligtvis kan det hända här också. Kvinnan var sjuk och förmodligen var mannen hennes vårdare. Om man är isolerad på grund av sjukdom, ja då kan det hända. Tyvärr.

– Människor numera lever i ett samhälle där beroendet av varandra har minskat. Då kan människor leva isolerat på ett helt annat sätt än tidigare. Det har att göra med den tid vi lever i. Det är väl beskrivet i psykologisk litteratur. I det moderna samhället är vi mindre beroende av varandra. Vi har egna tv-apparater, egna diskmaskiner och i värsta fall lever vi våra liv utan att någon lägger sig i eller bryr sig.

Hur ser kommunens ansvar ut i ett sådant här läge?

– Kommunen är ytterst ansvarig för omständigheterna under vilka människor lever. Den bör ingripa när människor missbrukar alkohol eller narkotika. Men man ska komma ihåg att ingen av oss vill att kommunala inspektörer kommer och kollar om vi håller människor inlåsta i källaren. Det civila samhället, grannar, släktingar med flera måste slå larm.

– I det här fallet kan man tänka att kvinnan, som var sjuk i ms, borde ha haft mediciner och läkarvård. Då borde någon ha känt till det. Men det är svårt att spekulera i. Än så länger vet vi för lite.

Hur kan någon hållas instängd så länge utan att någon reagerar?

– Problemet är just att vi vet för lite. Vi saknar detaljer.

Vad kan man tänka sig för påföljder i ett sådant här fall?

– Jag vet inte. Det kan dels röra sig om misshandel och trakasserier, dels om något slags olaga frighetsberövande. Om det vi hört stämmer med verkligheten så handlar det om grova brott vilket kan ge kännbara påföljder.