Preskriptionen kan vara på väg bort

NYHETER

I dag kan den som begått ett mord känna sig säker på att inte straffas efter 25 år.

Men lagstiftningen kan vara på väg att ändras.

I så fall preskriberas mord aldrig.

I januari förra året lämande hovrättsrådet Petra Lundh över promemorian ”Preskription vid allvarliga brott” till justitieminister Beatrice Ask (m).

Lundh hade fått i uppdrag att se över reglerna för preskription av vissa allvarliga brott. Hennes slutsats var att Sverige borde anpassa sina lagar till den så kallade Romstadgan och därför avskaffa preskriptionen för folkmord och allvarliga former av folkrättsbrott.

Men den avskaffande preskriptionen bör också gälla en del andra brott, föreslog Lundh. Dessa brott var mord, dråp och vissa terroristbrott.

Palmemordet preskriberas 2011

Beatrice Ask har sagt att hon inte är främmande för tanken att avskaffa preskriptionen för mord, men än har inget konkret lagförslag lagts fram.

Debatten kan komma att återkomma redan nästa år då styckmordet på Catrine da Costa preskriberas. Hon hittades mördad i närheten av Essingeleden i Stockholm och än har ingen fällts för brottet.

Om ytterligare två år, 2011, preskriberas mordet på statsminister Olof Palme som mördades på Sveavägen 1986.

FAKTA

Preskriptionstider

* Två års preskriptionstid gäller för brott med straff på mindre än 1 år.

* Fem års preskriptionstid gäller för brott med straff högre än 1 år men mindre än 2 år.

* Tio års preskriptionstid gäller för brott med straff högre än 2 år men mindre än 8 år.

* Femton års preskriptionstid gäller för brott med tidsbestämt straff högre än åtta år, det vill säga livstid.

* Tjugofem års preskriptionstid gäller för brott med livstidsstraff.

ARTIKELN HANDLAR OM