1000-tals kan bo på giftig mark

NYHETER

Tusentals svenskar kan bo på förgiftad mark – utan att veta om det.

–?Myndigheterna skyller ansvaret på varandra, säger forskaren Tony Kronevi.

Intill Fredrica Lindhs hem i Kålsäter låg tidigare ett sågverk. Under 50- och 60-talen impregnerades timret med dioxiner och pentaklorfenoler för att hålla skadedjur borta.

Att ämnena var livsfarliga var inget man kände till.

Läcker hela tiden

Runt om i Sverige finns i dag hundratals nedlagda sågverk där marken är förgiftad.

–?Miljögifterna läcker ut hela tiden, säger Tony Kronevi, som är patolog, toxikolog och veterinärmedicinsk doktor.

–?Människor i närområdet riskerar att drabbas av problem med sköldkörteln, enligt Tony Kronevi. Och i förlängningen av missbildningar, sterilitet och cancer.

Kommuners ansvar

–?Att sanera de här områdena är ett måste.

Eftersom miljögifterna var tillåtna fram till 70-talet kan varken fabriksägare eller markägare ställas till svars.

Ansvaret kastas mellan stat, län och kommun.

–?Enligt miljöbalken borde kommunerna ta ansvar. Tyvärr är så sällan fallet, säger Tony Kronevi.

ARTIKELN HANDLAR OM