Regeringen sänker bolagsskatten

NYHETER

Regeringen föreslår att socialavgifterna och bolagsskatten sänks, enligt ett pressmeddelande. Bolagsskatten föreslås sänkas från 28 procent till 26,3 procent. Socialavgifterna sänks med en procentenhet 2009.

Företagsskatterna sänks med nära 16 miljarder kronor 2009, av vilka nästan 13 miljarder ska finansieras genom att viss skatteplanering för företag stoppas. Bland annat ska skatteplanering via handelsbolag genom underprisöverlåtelser samt nedskrivning av lagerandelar i byggsektorn stoppas.

– Bolagsskatten är en av de skatter som större företag verkligen studerar när de ska etablera sig någonstans, sade folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund på en presskonferens på företaget Tobii Technology i Danderyd.

Sedan 1995 har Sverige haft 28 procents bolagsskatt. Då var det lågt i jämförelse med resten av Europa, men andra länder har sedan dess sänkt sina bolagsskatter och snittet i västra Europa ligger nu, enligt Jan Björklund, på 26 procent.

Sänkningen av bolagsskatten kostar 7 miljarder kronor 2009.

Enligt centerledaren Maud Olofsson bedömer regeringen att de föreslagna åtgärderna kan ge 10 000 jobb till 2010.

Statsminister Fredrik Reinfeldt talade om att förändringarna av bolagsskatten också syftar till att säkra den skattekälla som bolagsskatten är. Olika former av skatteplanering har enligt Reinfeldt lett till att företrädesvis storföretag kunnat välja om de vill betala skatt eller inte.

Förslagen gynnar framför allt, enligt statssekreteraren på finansdepartementet Ingemar Hansson, småföretag. Stora företag som skatteplanerat mycket kanske nu inte alls kan göra det och tjänar därmed inget på att bolagsskatten sänks med nära två procentenheter.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM