Anställda på äldreboende omplaceras

NYHETER

Karlskrona (TT) Efter konflikter och samarbetssvårigheter på ett äldreboende i Karlskrona tvingas de elva anställda sluta. I stället omplaceras de till kommunens vikariepool.

– Det är en olycklig situation, men jag såg ingen annan lösning, säger Per Jonsson, förvaltningschef för äldreomsorgen i Karlskrona, till SVT:s Blekingenytt.

I somras gjordes två omfattande lex Sarah-anmälningar. I anmälningarna, som till största delen är sekretessbelagda, avslöjas en rad missförhållanden och brister som främst berör två medarbetares agerande mot de äldre.

Per Jonsson säger till TT att de anmälningarna skrevs av, men att han därefter startade en utredning om arbetssituationen på boendet. Den visade på stora konflikter mellan de anställda.

– Den visade att hela personalgruppen måste omplaceras, säger han. Det är en arbetsmiljöfråga men också en fråga om livsmiljö för dem som bor där.

I nästa vecka tar ett nytt arbetslag över vid äldreboendet.

TT