Jätteinsats mot fruktad djursjukdom

Kamp mot klockan för att stoppa virus. Mildare klimat gör att knott som sprider smittan trivs allt bättre

Foto: Anders Andersson/SCANPIX
DRABBAD. Här på gården i Halland hittades de första fallen av blåtunga någonsin i Sverige. Smittan upptäcktes vid rutinkontroll av mjölk.
NYHETER

Den smittsamma sjukdomen blåtunga har fått fäste i Sverie – en utveckling som i värsta fall kan leda till dyrare kött och mjölk.

Nu ska en halv miljon djur vaccineras i ett försök att stoppa sjukdomen.

Viruset sprids via svidknott – som trivs allt bättre i Sverige tack vare det allt mildare klimatet.

Den fruktade och plågsamma sjukdomen blåtunga drabbar enbart idisslare, till exempel kor, får och hjortdjur.

Jordbruksverket har nu dragit igång en av de största insatserna någonsin för att stoppa viruset, som har en klar koppling till det allt mildare klimatet i norra Europa.

– Blåtunga sprids bara via en svidknott. Den milda vintern och den höjda medeltemperaturen gynnar knotten, säger Håkan Henrikson, chef för Distriktsveterinärerna och ansvarig för Jordbruksverkets arbete med provtagning och vaccinering.

Insektsgift

– Det smittar bara via knotten. Så egentligen är det knotten vi vill åt. Därför behandlas smittade besättningar även med insektsgift.

På Jordbruksverket har man i flera år följt rapporter om hur blåtunga spritts från södra Europa.

Man vet att smittan som nu drabbat Halland kommer söderifrån. Danmark hade ett fall så sent som i slutet av augusti.

– Vi har sett det här smyga upp från Spanien via Portugal och Holland och man har haft två fall i Danmark, ett i år och ett förra året. Vi har sett förloppet och vi har varit redo, säger Henrikson.

– Men det är svårt att säga om vi kommer att lyckas stoppa detta.

Jobbar mot klockan

Arbetet med att vaccinera en halv miljon kor, får och getter i Halland startade idag.

30 team med veterinärer jobbar nu mot klockan för att hinna stoppa spridningen.

Situationen är sämsta möjliga – djuren är ute i det fria på bete och miljoner knott har bästa tänkbara förutsättningar att föröka sig och sprida viruset.

– Vi började idag med att provta och vaccinera alla besättningar med idisslare inom två kilometer från den drabbade gården, säger Henriksson.

Efter det väntar alla radie av 20 kilometer från gården som drabbats.

Sedan följer alla kor, får och getter i en radie av 100 kilometer.

Hela hösten

– Det kommer att ta väldigt lång tid. Vi har hunnit med en del i den närmaste zonen idag och där provtar vi alla djur. Kan vi klara av 20-kilometerszonen den här veckan är det bra. Men djuren ska vaccineras två gånger med fyra veckors mellanrum, så arbetet kommer att pågå under hela hösten.

Hur mycket insatsen kostar är oklart. Enskilda bönder får ersättning för sjuka och avlivade djur, men om viruset sprids så drabbas hela näringen av restriktioner och dyrare produktion, med höjda konsumentpriser på kött och mjölk som följd.

– I morgon görs beräkningar på vad vaccineringen kostar. Men vi skonar samhällsekonomin. Blåtunga är framför allt en produktionssjukdom och därför är den samhällsekonomiskt intressant att stoppa den, säger Henrikson.

FAKTA

Blåtunga sprids via blodsugande svidknott och drabbar idisslare som kor, får och getter, men också hjortdjur, till exempel rådjur, samt kameldjur.

Djur som drabbas blir allvarligt sjuka. Symptomen är bland annat feber, sår i munnen och på nosen, de dreglar kraftigt och haltar. Värst drabbas får, där är dödligheten 30 procent.

Blåtunga kan inte drabba människor och det är inte farligt för människor att bli bitna av ett smittat knott.

Köttet från smittade djur är inte farligt att äta. Men smittade djur avlivas och och köttet används inte alls.

Djur som infekteras under dräktighet kan smitta fostret, annars sprids sjukdomen inte från djur till djur utan enbart via infekterade knott.