Mattias Flink överklagar beslut

Vill få tidsbestämt straff.

NYHETER

Den 3 september avslog Örebro tingsrätt mördaren Mattias Flinks begäran om att få sitt straff tidsbestämt.

Nu har Flink överklagat till Göta hovrätt.

I januari begärde Flink, som dömts för sju mord och tre mordförsök i Falun i juni 1994, att få sitt livstidsstraff tidsbestämt till 24 år. Med dagens regler skulle han då ha släppts ut om två år.

Men Örebro tingsrätt ansåg omständigheterna i Flinks fall som ”exceptionellt försvårande”. Ett tidsbestämt fängelsestraff måste ”vida överstiga 24 år”, ansåg tingsrätten.

Detta trots att Rättsmedicinalverket i en prövning nyligen slog fast låg risk för att Flink ska begå nya brott.

Dessutom avgjorde Högsta domstolen (HD) i maj att risken för återfall i brott ska väga tyngst när domstolen avgör om en livstidsdömd ska få sitt straff tidsbestämt.

HD satte också en skala där det längsta straffet för särskilt grymma mord ska vara just 24 år.

Detta hänvisar Flink och avokat Johan Eriksson till i överklagandet till hovrätten, som överprövar beslut av Örebro tingsrätt.

– Jag har lite svårt att acceptera att Mattias Flink inte skulle omfattas av svensk praxis, särskilt som HD just slagit fast praxis, säger Eriksson till TT.

TT