”Förhoppningen är att det blir en debatt”

Karin Mattisson om kvällens ”Uppdrag granskning”

NYHETER

Kvällens ”Uppdrag granskning” tar upp ett kontroversiellt och tabubelagt ämne upp: självmord.

– Förhoppningen och syftet är att det ska bli en debatt kring det här, säger programledaren Karin Mattisson, som gjort reportaget.

– I Australien till exempel har man förbjudit självmordssajter. Och i en del länder samarbetar folkhälsoinstituten med nätoperatörerna för att det inte ska vara tillgängligt. Men i Sverige har vi inte utrett den här frågan, säger Karin Mattisson.

Vilken typ av debatt hoppas ni att det här programmet ska väcka?

– Framföralllt hoppas jag att uppmärksamheten kring självmord, och kring att det är den vanligaste dödsorsaken bland unga, ska öka.

– Tabut kring självmord har gjort att man inte pratar om det alls. Men det här kanske måste diskuteras i skolor och i hemmen, utöver att det blir en offentlig debatt, säger Karin Mattisson.